JHL utbildar

JHL-medlemmarna får tillgång till Finlands mångsidigaste utbud av arbetslivsutbildning. Förbättra din yrkeskunskap, lär dig nytt om intressebevakning eller avlägg kurser vid öppna yrkeshögskolan!

Som medlem hos oss kan du utnyttja vårt högklassiga och mångsidiga utbildningsutbud. Information om alla våra kommande kurser finns i kurs- och evenemangskalendern. Kurserna vi ordnar är i regel gratis för våra medlemmar. Förbundet står för resekostnader, kursavgifterna, logi och helpension. Utbildning lönar sig alltid!

I materialbanken finns den designade versionen av JHL:s kurshandbok.

Vad kan du studera

Vårt kursutbud finns i kurs- och evenemangskalendern. Utbudet är föränderligt men kurserna vi ordnar är mycket mångsidiga och passar för många olika smaker.

Största delen av våra kurser ordnas på vårt eget JHL-institut i Sörnäs i Helsingfors.Institutet finns på adressen Sörnäs strandväg 23. Kursrådgivningen svarar på telefonnumret 010 7703 510, må–to klockan 9–12.

Kurser ordnas också på andra håll runtom i Finland.

JHL-institutets filialer finns i Kuopio (Puistokatu 6), Uleåborg (Mäkelininkatu 31) och i Tammerfors (Kalevantie 2).

Studierna vid öppna yrkeshögskolan genomförs som nätstudier.

En del av våra kurser ordnas på distans över nätet. Också öppna yrkeshögskolans kurser ordnas över nätet.

Då du bläddrar i kurs- och evenemangkalendern, hittar du information om varje kurs, var och hur den ordnas.

Vårt kursutbud finns i kurs- och evenemangskalendern. Utbudet är föränderligt men exempelvis följande kurser ordnar vi regelbundet på svenska:

 • yrkesorienterade studiedagar
 • kurser inom intressebevakning och samverkan
 • kurser för förtroendemän
 • organisationskurser
 • kurser inom arbetarskydd
 • kurser som riktas till föreningsaktiva

Dessutom finns det kurser på finska och engelska. Var och en hittar säkert något intressant!

Anmäl dig på kurs

Du anmäler dig till kurserna via kurs- och evenemangskalendern, vid respektive kurs presentationssida. Du kan också anmäl dig i mittJHL.

JHL stöder ekonomiskt dina YH-studier

Ditt fackförbund JHL betalar 75 procent av avgiften för studier vid öppna yrkeshögskolan. Som JHL-medlem kan du avlägga yrkeshögskolestudier på nätet till ett mycket förmånligt pris. Välj ett lämpligt alternativ bland tiotals studieperioder. Kurshelhetens pris är endast 20 euro för medlemmen. Du får kursstödet endast om du är medlem i JHL.

Vi betalar 75 procent av avgiften för studier vid öppna yrkeshögskolan.

Så här går det till:

 1. Gå in på webbadressen campusonline.fi och sök kurser som är försedda med JHL:s logotyp. I kursbeskrivningen nämns kursens undervisningsspråk. De flesta kurserna är på finska men det finns också kurser på svenska. Anmäl dig på kurs.
 2. Betala kursen i samband med anmälan.
 3. Spara kvittot över kursavgiften.
 4. Njut av studierna och genomför kursen.
 5. Ansök om kursstöd senast före utgången av januari följande år. Om du till exempel har börjat dina öppna yrkeshögskolestudier under år 2023 ska du ansöka om kursstöd senast 31.1.2024. Ansökan behandlas inom en månad.

Obs! Arbetslösa och permitterade kan genomföra en del av kurserna avgiftsfritt. Vissa kurser är helt gratis för alla.

Om du har frågor kan du kontakta JHL på adressen kurssit@jhl.fi.

Kurser som du kan få kursstöd för känner du igen på att de är försedda med JHL:s logotyp.

Du kan ansöka om stöd för två kurser åt gången. På det sättet kan vi erbjuda förmånliga studier åt så många intresserade medlemmar som möjligt. Om studierna inspirerar dig kan du genomföra flera kurser under årets lopp.

Ansök om kursstöd

Som medlem i JHL har du möjligheten att delta i förmånliga kurser. Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för deltar som inte bor på kursorten.

För organisationskurser som ordnas på vardagar betalar förbundet ett skattefritt kursstipendium om deltagaren kan uppvisa intyg om inkomstbortfall. År 2023 är kursstipendiets belopp 83,044 euro per kursdag.

Aktualitetsdagar

Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. För deltagande på aktualitetsdagar betalas inte dagtraktamente eller ersättning för inkomstbortfall. Aktualitetsdagar ordnas i huvudsak på veckosluten.

Yrkesinriktade temakurser

Förbundet betalar utbildningen, materialet, måltiderna som ingår i kursprogrammet samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten. Förbundet betalar inte deltagaravgiften eller dagtraktamenten eller ersättning för inkomstbortfall. Du kan ansöka om ersättning för resekostnader från förbundet i enlighet med JHL:s resereglemente. Förbundet bekostar enskilda medlemmars deltagande på temakurser som behandlar ett visst temaområde en gång per år.

Yrkesinriktade temakurser är jämförbara med personalutbildning som ordnas av arbetsgivaren, om arbetsgivaren deltar i kostnaderna genom att betala deltagaravgiften och räknar kurstiden som arbetstid.

Deltagaravgifter

Deltagaravgiften är 50 euro per kursdag. Utan logi är kursavgiften 30 euro per dag.

JHL:s studerandemedlemmar bes kontakta antingen sin egen förening eller JHL:s riksomfattande studerandeförening och ansöka om finansiellt stöd att delta i kurserna.

Arbetslösa arbetssökande är välkomna med på studiedagarna. Du kan be att din förening deltar i kursavgiften. Kontakta din förenings kontaktperson.

Har du frågor kan du kontakta JHL:s kursrådgivning på telefonnumret 010 7703 510 eller per e-post på adressen kurssit@jhl.fi.

Avlönade kurser

Enligt avtal med arbetsgivaren finns det en del kurser som förtroendevalda kan delta i och få full lön för kurstiden. Avlönade kurser är förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser.

Arbetstagaren betalar lön för den tid som den anställda deltar i kursen. Förbundet betalar utbildningens kostnader, måltiderna som ingår i kursprogrammet, deltagarnas resekostnader i enlighet med förbundets resereglemente och eventuella dagtraktamenten samt logi för kursdeltagarna som inte bor på kursorten.

De avlönade kurserna hör till utbildningsavtalet. Varje bransch har ett eget utbildningsavtal i vilket man definierar vilka målgrupper som har rätt till avlönade kurser och andra ersättningar.

Ansökan till kurser för vilka arbetsgivaren betalar lön under kurstiden sker i kurskalendern.

I praktiska frågor kan du kontakta kursrådgivningen per e-post, kurssit@jhl.fi eller på telefonnumret 010 7703 510.

Kostnadsersättning som arbetsgivaren betalar

JHL:s medlemmar omfattas av flera olika utbildningsavtal med varierande villkor. Beroende på avtalet ska arbetsgivaren betala lön till kursdeltagaren och JHL-institutet eller kursens arrangör fakturerar ersättningar för kurstiden av arbetsgivaren. På kursdeltagarna tillämpas de villkor för avlönade kurser som antecknats i det gällande utbildningsavtalet för just hens avtalsbransch.

Utbildningsavtalet gäller förtroendemanna-, arbetarskydds- och samarbetskurser. I utbildningsavtalet definieras de målgrupper som omfattas av arbetsgivarens kursstöd.

Avgifter som förbundet fakturerar av arbetsgivaren år 2023

Förtroendemannakurser och samarbetskurser

När man deltar i samarbets- och förtroendemannakurser betalar arbetsgivaren förbundet ersättning för kurskostnaderna, eller s.k. måltidskostnader. Ersättningen utgår för varje sådan kursdag som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i fråga om arbetstagare, för varje dag som ersättning för inkomstbortfall betalas.

 • Kommunsektorn och välfärdssektorn 30,30 euro/dag (ersättning för måltidskostnader)
 • Energibranschen 26,21 euro/dag (måltidsersättning)
 • Kyrksektorn 26,00 euro/dag (måltidsersättning)
 • Staten 27,50 euro/dag för endagskurser och 55,00 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)
 • Universiteten 27,50 euro/dag för endagskurser och 55,00 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)
 • Nationalgalleriet 27,50 euro/dag för endagskurser och 55,00 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)
 • AVAINTA 23,90 euro/dag (rekommendation) (måltidsersättning)
 • Palta 27,50 euro/dag för endagskurser och 55,00 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (måltidsersättning)
 • VR 22,71 euro/dag för endagskurser och 45,42 euro/dag för två dagar långa eller längre kurser (kurspenning)

Arbetarskyddskurser

Arbetsgivaren betalar lön till dem som deltar arbetarskyddskurser. Förbundet uppbär dessutom en ersättning för måltidskostnader eller kurskostnader av arbetsgivaren. Ersättningen utgår för varje sådan kursdag som tjänsteinnehavaren får ordinarie lön för, eller i fråga om arbetstagare, för varje dag som ersättning för inkomstbortfall betalas. JHL betalar resekostnaderna och eventuella resedagtraktamenten.

Organisationsförsäkringen skyddar dig under kurserna

Visste du att JHL:s organisationsförsäkring skyddar dig när du är på kurs? Försäkringen täcker resenärer, resgods, reseansvar och reserättskydd. Om du till exempel blir sjuk eller råkar ut för en olycka under kurstiden, ersätter försäkringen vårdkostnaderna. Läs mer om organisationsförsäkringen.

Ansök om JHL-institutets kunskapsmärke

Kunskapsmärkena är ett digitalt sätt att göra det egna kunnandet synligt. Med hjälp av märket kan du visa din kunskap till exempel när du söker jobb eller i din meritförteckning. Kunskapsmärkena som JHL-institutet beviljar är gratis.

Gör så här:

 1. Skapa först ett personligt konto på nätsidan Open Badge Passport.
 2. Kom ihåg den e-postadress du angett vid registreringen eftersom du kommer att behöva den när du ansöker om ett märke.
 3. Beskriv i din ansökan på vilket sätt du uppfyller de grunder som förutsätts för att bevilja det kunskapsmärke du ansöker om.
 4. Ta emot kunskapsmärket genom att godkänna det.

Utbildning för organisationsanslutna förbund

Medlemmar i organisationsanslutna medlemsförbund och medlemmar i andra förbund ansöker om plats på JHL:s kurser med en egen elektronisk blankett (tillsvidare på finska, kommer att översättas).

Kom överens om kostnaderna med din egen arbetsgivare och med ditt förbund. Kursrådgivningen ger mer information. Du kan kontakta kursrådgivningen antingen med den här kontaktblanketten, per e-post kurssit@jhl.fi eller per telefon på numret 010 7703 510.

Har du frågor om kurserna?

Kontakta kursrådgivningen med den elektroniska blanketten eller ring kursrådgivningen på telefonnumret 010 7703 510, må–to klockan 9–12.