Blankett för studerande

Som studerandemedlem kan du ansöka om medlemskap i JHL:s arbetslöshetskassa även om du inte ännu har jobb. Medlemskapet i arbetslöshetskassan träder ändå i kraft först när du meddelar att du har ett anställningsförhållande i kraft.