Oikeusapua ammattiliitosta – JHL:n oikeustapaukset

Vuosien palkkasaatavat tilille. Syrjintäkorvaus päivystysringin ulkopuolelle jätetylle naiselle. Korvaukset työntekijöille työsopimuksen laittomasta päättämisestä. Siinä muutama esimerkki viime vuosien oikeusvoitoista, jotka saavutettiin JHL:n avulla. 

Ammattiliittosi JHL antaa jäsenilleen oikeusapua. JHL:n lakimiehet tekevät arvokasta työtä ristiriitatilanteissa. Oikeudellisten tapausten käsittely vie normaalisti aikaa useita kuukausia, joskus jopa vuosia. Katsauksessa näkyvät keskeneräiset käräjä- ja hallinto-oikeusjutut sekä työtuomioistuintapaukset lopputuloksineen. Tuomioistuimissa on vireillä alla näkyvät oikeustapaukset. JHL:n ajamia oikeustapauksia voit tarkastella asiatyypeittäin ja sopimusaloittain.

Erimielisyystapaukset JHL:n oikeudellisella toimialueella

oikeustapausta

voitettua tapausta

sovittua tapausta