Viimeinen niitti

JHL kävi lokakuun alusta lähtien poliittista työtaistelua, koska maan hallitus halusi heikentää työntekijöiden asemaa. Lakkojen seurauksena hallitus perui aikomuksensa helpottaa alle 10 hengen yritysten irtisanomista ja kutsui keskusjärjestöt neuvottelupöytään. Lain perusteluosa valmisteltiin kolmikantaisesti ja sen jälkeen JHL päätti lopettaa liiton työtaistelutoimet.

Kun maan hallitus halusi heikentää työntekijöiden asemaa, ryhtyi JHL lokakuun alusta käymään poliittista työtaistelua estääkseen heikennykset. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ja niitä seuranneiden lakkojen seurauksena hallitus perui aikomuksensa helpottaa alle 10 hengen yritysten henkilöperusteista irtisanomista. Hallitus ja työmarkkinakeskusjärjestöt sorvasivat yhdessä niin sanotun irtisanomislain perusteluosaa.

Eduskunnalle annettavaa esitystä on käsitelty kolmikantaisesti ja valmistelut antavat riittävän varmuuden siitä, että työsopimuslain pykälämuutos ja sitä selventävät perustelut ovat yhdensuuntaiset. Muutokset lakiin ja perusteluihin selventävät nykyistä oikeuskäytäntöä.

JHL on lopettanut työtaistelutoimien valmistelun

JHL:n hallitus on päättänyt toistaiseksi lopettaa irstisanomislakia vastaan suunnattujen  työtaistelutoimenpiteiden valmistelun. Päätöksen edellytyksenä on, että lakiesitys annetaan eduskunnalle kolmikantaisen valmistelun mukaisena. JHL voi siis palata työtaistelutoimiin, mikäli eduskunnalle esitelläänkin toisensisältöinen lakiesitys kuin työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa neuvotteluissa oli sovittu.

Ay-liikkeen poliittiset lakot saivat hallituksen muuttamaan alkuperäistä lakiesitystä huomattavasti. Lisäksi henkilöperusteisesta irtisanomisesta johtuva karenssi on lyhenemässä 90 päivästä 60 päivään ja aktiivimalli otetaan uuteen, kolmikantaiseen arviointiin. Myös niin kutsuttu aktiivisen työnhaun malli eli aktiivimalli kakkonen on tarkoitus valmistella kolmikantaisesti.

Katso myös uutinen: Poliittinen työtaistelu on ohi, ammattiliitot pysäyttivät irtisanomissuojan murentamisen

Lakkoavustusten hakuaika on päättynyt

Lakkoavustusten hakuaika päättyi 23.11. eikä uusia hakemuksia oteta enää vastaan.

Avustuksia käsitellään parhaillaan ja suuri osa avustuksista on jo saatu maksuun.

Liitto lähettää lakkoavustusten saajille todistuksen lakkoon osallistumisesta. Todistus on lähetetty kaikille, joille on kuluvaan päivään mennessä maksettu lakkoavustusta.