Usein kysytyt yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

JHL aloittaa yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon torstaina 8.2.2018 kello 06.00. Kielto ajaa jäsenten etua. Tältä sivulta löydät vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa, ei esim. AVAINTES:n tai terveyspalvelualan työehtosopimusten soveltamisalalla olevia.  

JHL aloittaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon torstaina 8.2.2018 kello 06.00. Tältä sivulta löydät vastauksen kysymyksiin, jotka koskevat yksityisellä sosiaalipalvelualalla työskentelevien ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ja tämän sivun ohjeet koskevat nimenomaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä JHL:n jäseniä, ei esimerkiksi AVAINTES:n tai terveyspalvelualan työehtosopimusten soveltamisalalla olevia.

Otathan huomioon, että sivua voidaan päivittää uusilla kysymys-vastaus -osilla ja täsmennyksillä.

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta, ota ensisijaisesti yhteys työpaikkasi JHL:n luottamusmieheen. Mikäli työpaikalla ei ole JHL:n luottamusmiestä tai olet itse luottamusmies ja tarvitset lisää tietoa, ota yhteyttä omaan aluetoimistoosi . Tarvittaessa neuvoja antaa myös JHL:n edunvalvonnan neuvontapuhelin arkisin kello 9–15 numerossa 010 7703 311.

Miksi JHL on päättänyt ryhtyä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon yksityisellä sosiaalipalvelualalla?

Kielto ajaa liiton jäsenten ja alan työntekijöiden etua. JHL:n tärkeimpinä tavoitteina yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusneuvotteluissa ovat ostovoiman turvaavat palkankorotukset ja palkkaohjelma, jolla taataan kilpailukykyiset palkat ja varmistetaan palkkakehitys alalla. JHL tavoittelee myös nollasopimuksiin liittyvien epäkohtien korjaamista työehtosopimusmääräyksin. Neuvotteluissa ei ole tapahtunut riittävää edistymistä, joten JHL aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vauhdittaakseen työehtosopimusneuvotteluja. Vastaavan päätöksen ovat tehneet myös muut alan työntekijöitä TES-neuvotteluissa edustavat liitot.

Kiellon noudattaminen on jokaisen JHL:ään kuuluvan työntekijän velvollisuus ja se koskee koko yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen soveltamisalaa. Tälle sivulle on koottu vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja sivua päivitetään tilanteen ja tarpeiden mukaisesti.

Yleisohjeet kiellon piirissä oleville JHL:n yksityisen sosiaalipalvelualan jäsenille

  • Kielto ajaa sinun etuasi ja sen tarkoitus saada neuvottelupöytään painetta, jotta tyydyttävä neuvottelutulos saadaan tehtyä.
  • Kyse on ammattiliittosi julistamasta kiellosta.
  • Et ole itse henkilökohtaisesti vastuussa kiellosta, etkä sen seurauksista.
  • Jos sinua pyydetään jatkamaan työvuoroa, vaihtamaan sellainen tai tekemään ylimääräinen työvuoro, ilmoita ettet vaihda työvuoroa vedoten liiton asettamaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.
    • Jos työnantaja tästä huolimatta määrää vuoronvaihdosta, toimi jäljempänä tällä sivulla olevan ohjeen mukaisesti.
  • Jos koet työnantajan taholta painostusta tai uhkailua ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia, ota mahdollisimman pian yhteyttä luottamusmieheesi tai lähimpään aluetoimistoosi.

Pitääkö minun suostua työnantajan määräämään työvuoroluettelon muutokseen?

Jos sinua pyydetään vaihtamaan tai jatkamaan työvuoroa, kerro työnantajalle ettet voi vaihtaa vuoroa liiton asettaman ylityö- ja vuoronvaihtokiellon perusteella. Työnantaja saattaa kuitenkin määrätä työvuoron muutoksesta vedoten yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen 6 §:n kohtaan 7., jonka mukaan työvuoroluetteloa voidaan muuttaa ”työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen” takia.

Työnantajaliitto Hyvinvointialan liiton tiedotteesta (5.2.) on ymmärrettävissä, että työnantajat voisivat yleisesti soveltaa tätä työehtosopimusmääräystä varautuessaan ja vastatessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Näin ei kuitenkaan ole. Työnantajat ovat saaneet ilmoituksen liiton ylityökiellosta hyvissä ajoin, joten ylityökielto ei sellaisenaan aiheuta tällaista työn teettämisedellytyksissä tapahtuvaa ennalta arvaamatonta muutosta.

Jos olet ilmoittanut, ettet voi vaihtaa työvuoroa, mutta työnantaja siitä huolimatta määrää vuoron muutoksen, on suositeltavaa noudattaa työnantajan määräystä. Ilmoita asiasta kuitenkin JHL:n luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistolle niin pian kuin mahdollista ja kerro myös työnantajalle tekeväsi näin. Vaikka työnantajan tulkinta olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa määräystä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Olenko velvollinen tekemään suojelutyötä?

Suojelutyö koskee vain viranhaltijoita, joten asia ei koske yksityisen sosiaalipalvelualan työsuhteissa työskenteleviä JHL:n jäseniä.

Entä jos työnantaja teettää hätätyötä?

On odotettavissa, että jotkut työnantajat saattavat soveltaa työaikalain (TAL 4:21 §) hätätyötä koskevia säännöksiä reagoidessaan ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Hätätyön teettäminen on mahdollista vain työaikalaissa säädetyissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kaikkien hätätyön edellytysten tulee täyttyä jos sitä teetetään.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei muodosta työaikalain tarkoittamaa ennalta arvaamatonta tapahtumaa. Siten hätätyön edellytykset eivät mitä ilmeisimmin täyty ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana. Työnantajilla on aikaa varautua kieltoon, koska tieto on saavuttanut heidät hyvissä ajoin.

Jos työnantaja teettää hätätyötä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, työntekijän on suositeltavaa toimia työnantajan määräyksen mukaisesti, mikäli työnantaja vetoaa työaikalain hätätyötä koskeviin määräyksiin. Ota kuitenkin yhteyttä JHL:n luottamusmieheen tai liiton aluetoimistoon ja ilmoita myös työnantajalle toimivasi näin. Luottamusmiesten on ilmoitettava asiasta liittoon ja huolehdittava, että työsuojeluviranomaiselle on tehty hätätyöstä laissa vaaditut ilmoitukset. Vaikka työnantajan tulkinta hätätyöstä olisi virheellinen, yksittäisen työntekijän on suositeltavaa noudattaa määräystä välttääkseen itselleen kohtuuttomat seuraukset ja antaa asia liiton tutkittavaksi. On tärkeää, että liitto saa tiedon tällaisista tilanteista!

Lisää tietoa hätätyöstä työsuojeluhallinnon sivuilla.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Mitä tapahtuu, jos minut kutsutaan töihin varallaolosta? Voinko kieltäytyä?

Liiton päätöksellä ylityö on kiellon piirissä, joten sitä ei tehdä varallaolonkaan aikana. Mikäli työpaikalla on JHL:n luottamusmies tai luottamusmiehiä, asia käydään läpi luottamusmiesten ja työnantajan kanssa. Tällöin työtaistelutoimien vaikutukset ja rajaustarpeet määritellään varallaolon osalta.

Minulla on henkilökohtainen meno jonka takia työvuoro pitäisi vaihtaa. Voinko vaihtaa työvuoroni työkaverin kanssa vuoronvaihto- ja ylityökiellosta huolimatta?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana JHL suosittelee työntekijöitä pidättäytymään kaikenlaisesta vuoronvaihdosta. Painavat henkilökohtaiset syyt, kuten pakottavat lastenhoitojärjestelyt tai vastaavat, voivat muodostaa poikkeuksen pääsäännölle. On kuitenkin mahdollista, että työnantaja estää työntekijöiden aloitteesta tapahtuvan vuoronvaihdon vastatoimena ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon.

Teen töitä osa-aikaisesti. Työsopimuksella on sovittu 30 tunnin työviikosta. Voinko tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kyllä voit. Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka (keskimäärin 38 tuntia 50 minuuttia / viikko). Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Huomaa kuitenkin, että ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.

Työntekijällä on velvollisuus tehdä jo vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty lisätyö. Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Minulla on ns. nollasopimus. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto myös minua?

Kielto koskee kaikkia JHL:n jäseniä, jotka työskentelevät yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Nollasopimus on osa-aikainen työsopimus, joten samat periaatteet kuin edellä pätevät myös näissä tapauksissa.

Olen iltapäivän viimeisessä vuorossa päiväkodissa ja muut työntekijät sekä esimies ovat jo lähteneet. Viimeistä lasta ilmoitettiinkin haettavan puoli tuntia ilmoitettua myöhemmin ja työvuoroni loppuu sitä ennen. Jos jään vielä töihin, venyy työvuoroni yli 8 tunnin pituiseksi ja syntyy ylityötä. Mitä teen?

Yritä tavoittaa esimies ja ilmoita hänelle tilanteesta ja muistuta ylityökiellosta. Älä kuitenkaan jätä lasta yksin ennen vanhempien saapumista.

Poikkeuksen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattamiselle muodostavat tilanteet, joissa lapsen, asiakkaan tai hoidettavan terveys tai henki on välittömässä vaarassa. Mikäli esimies tai muita työntekijöitä ei ole paikalla, on työtehtävät hoidettava loppuun, vaikka vuoro venyisi suunnitellusta. Työnantajan on kuitenkin varauduttava ennalta tällaisiin tilanteisiin. Ilmoita tällaisista tilanteista luottamusmiehelle tai liiton aluetoimistolle.

Saan soiton illalla/aamulla työkaveriltani, että hän on sairastunut eikä pääse aamuiseen työvuoroonsa. Hän pyytää minua tulemaan aikaisemmin vuoroonsa. Mitä vastaan?

Kerro työkaverillesi, että on yhteydessä esimieheenne. Sano työkaverillesi, ettet voi vaihtaa vuoroa hänen kanssaan johtuen kiellosta. Mikäli esimies soittaa sinulle, kerro sama asia. Et voi vaihtaa työvuoroa liiton ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Työvuorojärjestelyt ovat työnantajan vastuulla ja viime kädessä esimies itse voi mennä tilalle tai turvautua muihin sijaisjärjestelyihin.

Työntekijällä ei ole ylipäätään velvollisuutta ottaa vastaan työhön liittyviä puheluja ja siten pyyntöjä vuoronvaihdosta vapaa-aikanaan, ellei ole nimenomaisesti sovittu varallaolosta. Tähän ei ole velvollisuutta tavanomaisissa olosuhteissa. Varsinkin ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana on syytä pidättäytyä tällaisesta. Työvuoroluettelojen laatiminen on työnantajan vastuulla ja työvuoroluettelo annetaan tiedoksi työpaikalla työaikana.

Minua pyydetään siirtymään toiseen yksikköön kesken työvuoron siellä sattuneen yllättävän henkilöstövajeen takia. Voinko mennä?

Mikäli työvuorosi siirtymäaikoineen pysyy muuttumattomana, on sinun siirryttävä. Jos työvuorosi kuitenkin pitenisi tai lyhenisi alkuperäisestä, on sinun kieltäydyttävä vedoten kieltoon. Näihinkin tilanteisiin työnantajien on varauduttava kiellon aikana ja esim. haettava työvoimaa, joka ei ole kiellon piirissä. Myös tähän kysymykseen pätee sama, mitä on sanottu työnantajan yksipuolisesti määräämästä työvuoroluettelon muutoksesta (ks. sivun ensimmäinen kysymys-vastaus).

Meille kerrotaan seuraavan päivän iltapalaverista ja tulevasta koulutuksesta, jota ei ole suunniteltu työvuorolistoihin kenellekään. Onko meidän osallistuttava näihin?

Teidän ei pidä osallistua kumpaankaan tilaisuuteen, koska niitä ei ole teille suunniteltu työvuoroluetteloon määräajassa ja osallistuminen johtaisi mitä todennäköisimmin ylityön muodostumiseen. Nämä tilaisuudet eivät myöskään oikeuta työnantajaa muuttamaan työvuoroluetteloanne.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto yksityistä terveyspalvelualaa?

Kielto ei koske toistaiseksi (yksityisen) terveyspalvelualan piirissä työskenteleviä JHL:n jäseniä. Samat työnantajat saattavat toimia sekä yksityisellä sosiaalipalvelualalla, että terveyspalvelualalla. Huolehdithan siitä, että liitolla on paitsi ajantasaiset yhteystietosi, myös oikea tieto työehtosopimusalasta.

Työskentelen yksityisellä sosiaalipalvelualalla keikkatyöntekijänä, eli jokainen työvuoro tai lyhyehkö ajanjakso muodostaa oman määräaikaisen työsopimuksensa. Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto minua?

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee kaikkia yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n soveltamisalalla työskenteleviä JHL:n jäseniä. Pääsääntö ylitöistä pidättäytymisestä koskee yhtä lailla keikkatyöntekijöitä, eli keskimääräistä säännöllistä työaikaa ei tule ylittää. Työnantajat turvautuvat keikka-/tuntityöntekijöiden työvoimaan entistä enemmän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon takia. Keikka- ja tuntityöntekijät voivat ottaa vastaan työtä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana, kunhan keskimääräistä säännöllistä työaikaa ei ylitetä. Myöskään vahvistettuja työvuoroja ei vaihdeta.

Voinko kerryttää työaikasaldojani liukuvassa työajassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

Kiellon aikana ei saa ylittää säännöllistä työaikaa siten, että kerryttäisi liukumasaldoja ”plussan puolelle”. Liukuvassa työajassa sinulla on velvollisuus työskennellä työnantajan määrittelemän kiinteän työajan puitteissa.