Lakot ja muut painostustoimet

Erilaisia painostustoimia käytetään tilanteissa, joissa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajapuolen kanssa ei löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu pelkästään neuvottelemalla. Tälle sivulle kootaan tiedot ja ohjeet ammattiliittosi JHL:n painostustoimista.

Ammattiliitto JHL pitää huolta jäsentensä työehdoista, tarvittaessa myös erilaisilla painostustoimilla.

Liity liittoon, joka puolustaa työehtoja!

JHL:n jäsen, katso tästä ohjeet miten toimit, jos joku toinen ammattiliitto on julistanut lakon työpaikallesi

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi tiistaina 28.6.2022 klo 00.01

Päättyneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellot:
 • Yksityistä sosiaalipalvelualaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli 21.–28.6.2022
 • Neljäs koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli 18.4.–8.6.2022
 • Kolmas koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli  4.–10.4.2022
 • Toinen koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli  21. –27.2. 2022
 • Ensimmäinen koko kunta-alaa koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto oli  7.–13.2.2022.

Lakot

Ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen

Lakko Destiassa keskeytetään 6.6. alkaen

Ammattiliitto JHL keskeyttää lakon Destiassa 6. kesäkuuta alkaen. Lakko keskeytetään etenemisvaihtoehtojen selvittämiseksi. Lakko voi jatkua ja laajentua myöhemmin. JHL voi myös lisätä muita painostustoimia Destiaa kohtaan.

Ammattiliitto JHL jätti Destiaa koskevan lakkovaroituksen torstaina 14. huhtikuuta. Lakko alkoi maanantaina 2.5. kello 0.01 ja se on voimassa toistaiseksi. Lakon tarkoitus on saada JHL:lle sopimusoikeus yhtiöön.

Lakkoon kuuluvat kaikki Destia Group oyj:n työt, jotka tehdään sähköalan tes- energia-ict-verkosto -työehtosopimuksen piirissä.

Kysymyksiä lakosta voit laittaa lakko(at)jhl.fi Posteihin vastataan pääsääntöisesti arkisin klo 8.00-18.00 välisinä aikoina.

Katso ohjeet

Päättyneet lakot

Kiitos kaikille lakkoihin osallistuneille, että olitte mukana puolustamassa työehtoja. Lakkoavustusta pitää hakea kolmen kuukauden kuluessa lakon päättymisestä. Katso hakuohjeet ja muut avustukseen liittyvät asiat.

Kunta-alan kymmenen kaupungin lakkoon 3.–9.5. osallistuneita on ohjeistettu lomaraha-asiassa näin:

Vuosiloman vuoksi lakon ulkopuolelle rajattavat viranhaltijat ja työntekijät

Lakko vaikuttaa lomarahaan, mikäli vuosiloma on välittömästi ennen tai jälkeen lakkoa. Tästä syystä JHL rajaa työtaistelun ulkopuolelle henkilöt, joiden vuosiloma päättyisi niin, että lakko alkaisi välittömästi loman jälkeen tai loma alkaisi välittömästi lakon päätteeksi.  Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa loma on vahvistettu alkamaan kesken lakon. Käytännössä tämä rajaus toteutetaan niin, että em. tilanteessa oleva jäsen voi työskennellä lakon aikana normaalisti, ilmoitettuaan tästä tilanteestaan omalle luottamusmiehelleen.

Mikäli haluat välttää em. lomarahaleikkauksen, voit toimia seuraavasti:

 • Esimerkiksi jos loma loppuu 2.5. työntekijä tekee seuraavan työvuorolistaan merkityn vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.
 • Esimerkiksi jos loma alkaa 10.5. työntekijä tekee lomaa edeltävän työvuorolistaan merkityn vuoron, mikäli se osuu lakon ajalle.
 • Mikäli lomasi alkaa lakon aikana ja päättyy lakon jälkeen, tee loman alkamispäivästä katsottuna edellisen työvuorolistan viimeiseksi merkitty vuoro, mikäli se osuu lakon ajalle. Esimerkiksi: Lomasi alkaa 9.5. ja päättyy 15.5. Työvuorolistassa sinulle on merkitty viimeinen työvuoro ennen lomaasi perjantaille 6.5. Huolehdi siitä, että käyt tekemässä tämän viimeisen työvuoron, vaikka se onkin lakon aikana.

Tämä tulkinta ei poista sitä, että se, kumpi alkaa ensin (loma vai lakko) sillä ollaan. Eli jos loma alkaa 4.5. ja lakko 3.5., olet lakossa ja JHL maksaa lakkoavustuksen.

Lakkoavustus

Lue nämä asiat, ne ovat tärkeitä!

Lakkoavustus on 160 euroa/päivä ja sitä haetaan lakon päätyttyä omaJHL:n kautta. Sitä voi hakea 3 kuukauden ajan lakon päättymisestä, sen jälkeen hakujärjestelmä sulkeutuu. Lakkoavustus on veronalaista tuloa 16 euroa ylittävältä osalta (TVL 88§, verohallinon päätös ). 160 euron lakkoavustuksesta maksetaan nettokorvauksena 95,20 euroa päivältä. Verokorttia ei tarvitse toimittaa. JHL maksaa avustuksia kerran viikossa lakon päättymisen jälkeen. Liitto ilmoittaa verottajalle maksettujen lakkoavustusten summan.

HUOM! Lakkoavustusta maksetaan viikon kestävän lakon osalta korkeintaan viideltä päivältä. Tämä päätös koskee kaikkia viikon JHL:n lakkoja.

Kenelle avustusta maksetaan

Avustus maksetaan lakkokohteen jäsenille,  jotka ovat osallistuneet lakkoon.
Avustuksen saamiseksi on täytettävä seuraavat ehdot:

 • jäseneksi liittyminen on tapahtunut ennen lakon alkamista ja  vähintään ensimmäinen jäsenmaksu pitää olla maksettuna ennen lakkoavustuksen maksamista
 • myös ”vanhoilla” jäsenillä jäsenmaksujen on oltava maksettuna
 • jäsenen on toimittava JHL:n päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Jos on liittynyt jäseneksi juuri ennen lakkoa, jäsenhakemusten ruuhkautumisen vuoksi lakkoavustuksen haku saattaa näkyä omaJHL:ssä hieman viiveellä.

Lakkoavustusta ei makseta:

 • työluvalla tai hätätyönä tehdyistä työpäivistä/työvuoroista
 • jos on liittynyt JHL:ään kesken lakon.

Väärin perustein haettu lakkoavustus on petos.

Opiskelijajäsenet ja keikkatyöläiset

JHL:n opiskelijajäsenet ja keikkatyöntekijät,  jotka ovat kieltäytyneet lakkopaikkakunnalla lakon aikana lakonalaisista työtehtävistä ovat oikeutettuja lakkoavustukseen (HUOM! Lakon pitää olla JHL:n julistama ja JHL:n jäsenyyden tulee olla alkanut ennen lakon alkamista).

Tarjottu työvuoro pitää olla todennettavissa kirjallisesti tai kuvallisesti (esim. kuvaruutukaappaus tekstiviestistä tai sähköpostiviesti/kuva työtarjouksesta), dokumentti liitetään lakkoavustushakemukseen. Verkkolinkin avustuksen hakemista varten saa lakkoalueen JHL:n aluetoimistosta.

Näin haet lakkoavustusta omaJHL:stä

Kirjaudu omaJHL:ään, valitse vasemman palkin alareunasta ”Lakkoavustushakemus”. Lisää hakemuslomakkeelle pankkiyhteystietosi, rastita lakkopäiväsi, vakuuta tiedot oikeiksi ja tallenna. Tämän jälkeen hakemus siirtyy jäsenyhdistyksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, ja sitten maksatukseen. Avustuksia maksetaan kerran viikossa.

Jos et aiemmin ole kirjautunut omaJHL:ään, katso ohjeet omaJHL-sivulta.

Muiden SAK:laisten liittojen jäsenet

Muut SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat avustusta verkkolinkillä. Verkkolinkin avustuksen hakemista varten saat lakkoalueen JHL:n aluetoimistosta.


Turun ja Oulun lakkoon 6.-7.4. osallistuneet muiden SAK:laisten liittojen jäsenet, ottakaa yhteyttä aluetoimistoihin. Turussa JHL:n Lounais-Suomen aluetoimistoon ja Oulussa JHL:n Oulun aluetoimistoon

Tampereen ja Kuopion lakkoon 29.-30.3. osallistuneet muiden SAK:laisten liittojen jäsenet, ottakaa yhteyttä aluetoimistoihin. Tampereella JHL:n Sisä-Suomen aluetoimistoon ja Kuopiossa JHL:n Itä-Suomen aluetoimiston Kuopion toimipisteeseen.

Rovaniemen ja Jyväskylän 23.-24.3. lakkoon osallistuneiden muiden SAK:laisten liittojen jäsenet hakevat lakkoavustusta tästä (Huom! JHL:n jäsenet hakevat lakkoavustuksen omaJHL:n kautta, eivät tällä lomakkeella!)