Siirry sisältöön

Työryhmä selvittää, miten puolustusvoimien työaikalaki saadaan päivitettyä ajan tasalle

Puolustusvoimien työaikalaki on pahasti vanhentunut. Valmiustehtävät voivat johtaa siihen, että virkamiehet ovat työtehtävissä kiinni yhtäjaksoisesti jopa yli kaksi kuukautta.

Puolustusvoimien työaikoja koskevaa lakia pitää uudistaa, jotta virkamiesten työaikasuojelu saadaan vastaamaan nykyvaatimuksia. Lain uudistamista varten on perustettu työryhmä, jota johtaa valtiovarainministeriö. Ryhmässä ovat mukana myös JHL ja muut valtion pääsopijajärjestöt eli Juko ja Ammattiliitto Pro.

Työryhmän on tarkoitus selvittää, millaisia työaikajoustoja Puolustusvoimissa tarvitaan. Ryhmä arvioi myös, millaisia kustannuksia muutokset aiheuttavat ja miten ne vaikuttavat Puolustusvoimien henkilöstömäärään.

Työaikalain kokonaisuudistus on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. JHL muistuttaa, että Puolustusvoimissa ja tehdään samanlaista jakso- sekä virastotyötä kuin muuallakin valtiolla. Sotilaallinen harjoitus voidaan erottaa työaikalaista ja siitä voidaan laatia erillinen sopimus.

Puolustusvoimien työaikoja koskeva laki kaipaa uudistamista. Nykyisellään esimerkiksi ylitöitä voi kertyä hurja määrä. Valmiustehtävät voivat johtaa siihen, että virkamiehet ovat työtehtävissä kiinni yhtäjaksoisesti jopa yli kaksi kuukautta. Tilanne on kohtuuton virkamiehille, ja he voivat uupua liiallisen työkuorman alle. Pitkät työjaksot rasittavat myös virkamiesten perheitä.

Nykyinen laki on tullut voimaan jo vuonna 1970. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuun lopussa.