Työaikakorvaukset

Epämukavilta työajoilta maksetaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla korvaus. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mulaan tällaisia korvaukseen oikeuttavia aikoja ovat muun muassa sunnuntaityö, ilta- ja yötyö.

JHL:n jäsenyys kannattaa. Liiton jäsenenä voit pyytää apua muun muassa korvausten tulkintaan. Liity sinäkin liittoon!

Sunnuntaityö

Sunnuntaityöstä maksetaan sunnuntaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 100 %:lla korotettu perustuntipalkka.

Sunnuntaityöllä tarkoitetaan:

 • sunnuntaina
 • uudenvuodenpäivänä
 • loppiaisena
 • pitkäperjantaina
 • pääsiäislauantaina
 • toisena pääsiäispäivänä
 • vapunpäivänä
 • helatorstaina
 • juhannusaattona
 • juhannuspäivänä
 • pyhäinpäivänä
 • itsenäisyyspäivänä
 • jouluaattona
 • joulupäivänä
 • tapaninpäivänä tehtyä työtä.

Sunnuntaityökorotus maksetaan myös sanottuja päiviä edeltävänä päivänä kello 20.00–24.00 välisenä aikana tehdystä työstä lukuun ottamatta juhannus- ja jouluaattoa edeltäviä päiviä.

Lauantaityö

Lauantaityöstä maksetaan lauantaityökorotuksena tehdyiltä tunneilta 25 %:lla korotettu perustuntipalkka 06.00–20.00 välisenä aikana tehdystä työstä. Lauantaityökorotusta ei makseta sunnuntaityökorotukseen oikeutetulta ajalta.

Ilta- ja yötyö

Kello 18.00–21.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan iltatyölisänä tehdyiltä tunneilta 15 %:lla korotettu perustuntipalkka.

Kello 21.00–06.00 välisenä aikana tehdystä työstä maksetaan yötyölisänä tehdyiltä tunneilta 30 %:lla ja jaksotyössä 40 %:lla korotettu perustuntipalkka.