Sairausajan palkka

Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa tiettyjen sääntöjen mukaan. Palkan maksun jatkuminen riippuu siitä, kuinka kauan työntekijä on ollut työnantajalla töissä.

Jos työntekijä työnteon alettua estyy tekemästä työtä sairauden tai tapaturman vuoksi eikä hän ole aiheuttanut työkyvyttömyyttään tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella, maksaa työnantaja hänelle työsuhteen jatkuessa palkkaa työsuhteen keskeytymättömän keston perusteella kultakin poissaolojaksolta seuraavasti:

Työsuhteen pituus Sairausajan palkanmaksujakso
Alle 1 kuukausi Sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää (50 % palkasta)
1 kuukausi – alle 3 v 28 kalenteripäivää (täysi palkka)
3 – 5 vuotta 35 kalenteripäivää (täysi palkka)
5 – 10 vuotta 42 kalenteripäivää (täysi palkka)
Yli 10 vuotta 56 kalenteripäivää (täysi palkka)