Vuosiloman tai säästövapaan siirto kunta-alalla

Vuosilomaa ja säästövapaata voi siirtää, mikäli henkilö sairastuu tai muuten tulee työkyvyttömäksi juuri ennen loman alkamista tai loman aikana. KVTES 2020-2022:n myötä lomarahojen vaihtaminen vapaaksi tulee mahdolliseksi ilman paikallista sopimusta. KVTES:n vuosiloman sopimusmääräyksiä sovelletaan myös kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen piirissä oleviin henkilöihin.

Vuosiloman tai säästövapaan siirto työkyvyttömyyden perusteella

KVTES:n vuosilomaluvun 11 §:n mukaan viranhaltijalla ja työntekijällä on oikeus siirtää
vuosilomaa tai säästövapaata sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheuttaman
työkyvyttömyyden vuoksi.

Mikäli työkyvyttömyysaika ei koske koko vahvistettua vuosilomajaksoa, viranhaltija tai työntekijä on vuosilomalla työkyvyttömyysajan ulkopuolisen ajan.

Toisin sanoen: jos olet vuosilomalla neljä viikkoa ja sairaana siitä ensimmäisen viikon, vain tuon ensimmäisen viikon vuosiloma siirtyy pidettäväksi myöhemmin.

Viranhaltijalla tai työntekijällä on oikeus vuosiloman tai säästövapaan siirtämiseen, jos tiedetään, että hän joutuu vuosiloman tai säästövapaan aikana sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jona aikana hän on työkyvytön (11 §:n 1 momentin soveltamisohje). Tällöinkin siirto-oikeus koskee työkyvyttömyysajalle sijoittuvia vuosiloma- tai säästövapaapäiviä.

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi merkitsee sitä, että viranhaltijalle tai työntekijälle maksetaan työkyvyttömyysajalta palkka sairausajan palkkana sitä koskevien määräysten ja edellytysten mukaisesti.

Siirtoa pitää pyytää

Vuosiloman tai säästövapaan siirto edellyttää, että viranhaltija tai työntekijä pyytää siirtoa.

Lääkärintodistuksen tai muun luotettavan selvityksen esittäminen katsotaan siirtämistä koskevaksi pyynnöksi.

Mikäli mahdollista, siirtopyyntö tulee esittää ennen loman alkamista. Muutoin pyyntö on esitettävät ilman aiheetonta viivytystä.

KVTES:n vuosilomaluvun 11 §:n 2 momentin mukaan viranhaltijan tai työntekijän tulee työnantajan pyynnöstä esittää työkyvyttömyydestään lääkärintodistus.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat harkintansa mukaan päättää myös siitä, että työkyvyttömyyden osoittamiseksi riittää terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan antama todistus.

Siirretty vuosiloma annetaan 11 §:n 3–4 momenttien määräysten mukaisesti.

Lisää aiheesta:

Katso työelämä usein kysytyt kysymykset –  Vuosiloma