Muut virka- ja työvapaat kunta-alalla

Reservin kertausharjoitukset ja muun muassa vihkiäispäivä sekä lähisukulaisen hautajaispäivä ovat KVTES:n mukaisia palkallisia vapaapäiviä. Myös opintovapaasta on sovittu KVTES:ssä.

Opintovapaa

Opintovapaasta on säädetty opintovapaalaissa ja asetuksessa.

Opintovapaalaki (Finlex)

Opintovapaaoikeus (lain 4 §)
Työntekijällä, jonka päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt yhteensä vähintään vuoden, on jäljempänä säädetyin rajoituksin oikeus saada opintovapaata saman työnantajan palveluksessa viiden vuoden aikana yhteensä enintään kaksi vuotta. Samoin työntekijällä on oikeus yhteensä enintään viisi päivää kestävään opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhde samaan työnantajaan yhdessä tai useammassa jaksossa on kestänyt vähintään kolme kuukautta.

Reservin kertausharjoitukset

Reservin kertausharjoituksiin tai lain nojalla väestönsuojelukoulutukseen määrätylle maksetaan kertausharjoitusten tai väestönsuojelukoulutuksen ajalta varsinainen palkka vähennettynä reserviläispalkan tai vastaavan korvauksen määrällä. Määräystä ei sovelleta vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin osallistuvaan.

Sopimuksen mukaisia palkallisia vapaapäiviä

  • 50- ja 60-vuotispäivät
  • oma vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä
  • aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajais(siunaus)päivä,
  • asevelvollisuuslain mukainen kutsuntapäivä.

Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat

Muiden syiden osalta myönnetyn virka- tai työvapaan palkallisuudesta päätetään paikallisesti harkinnan perusteella.

Virka- tai työvapaata on haettava kirjallisesti ja päättävä viranomainen joko hyväksyy tai hylkää anomuksen.

Oma luottamusmiehesi tietää paikalliset käytännöt vapaiden myöntämisestä. Kysy häneltä!

Lisää aiheesta:

Eräistä virka- ja työvapaista KVTES:ssä