Kunta-alan palkat

Kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan pääsääntöisesti kuntien ja kuntayhtymien viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin. Alan yhteinen palkkausjärjestelmä on määritelty KVTES:ssa.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) on määritelty alan yhteinen palkkausjärjestelmä. Kunnat soveltavat tätä järjestelmää. Palkkaliitteissä on määritelty eri ammattiryhmille palkkauksen alarajat, joita alempia palkkoja kunnat eivät saa maksaa.

Kunta-alan peruspalkat (linkki KT:n sivuille. Klikkaa keltaisessa KVTES -palkissa olevaa plus -merkkiä, saat näkyviin myös alakohtaiset liitteet peruspalkoista )

JHL:n jäsenenä saat tarvitessasi apua palkkaperusteiden tulkintaan. Luottamusmiehet auttavat liiton jäseniä monissa kysymyksissä.

Paikallinen luottamusmies on paras kertomaan sinulle oman työnantajasi paikallisesta palkkausjärjestelmästä.

Liittyminen kannattaa, liity verkossa milloin sinulle vain sopii.

Kunta-alan palkkojen perusteet

KVTES:n mukaista palkkausta määriteltäessä otetaan huomioon

  • tehtävät ja niiden vaativuus (tehtäväkohtainen palkka)
  • ammatin hallinta ja työssä suoriutuminen (henkilökohtainen lisä)
  • palvelusaika (työkokemuslisä)
  • tuloksellinen toiminta (tulospalkkio).

Tehtäväkohtainen palkka

Työntekijän palkasta suurimman osan muodostava tehtäväkohtainen palkka määritellään ensisijaisesti tehtävien vaativuuden perusteella. Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu ajantasaiseen tehtäväkuvaukseen, jossa kuvataan tehtävän tarkoitusta, olennaista sisältöä ja keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia.

Henkilökohtainen lisä

Henkilökohtaista lisää maksetaan pääsääntöisesti työntekijän työsuorituksen arvioinnin perusteella. Henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteina voivat ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen lisäksi olla esimerkiksi tuloksellisuus, monitaitoisuus ja luovuus, erityistiedot ja -taidot, yhteistyökyky, vastuuntunto, oma-aloitteisuus ja kehityskykyisyys. Työsuorituksen arviointi suoritetaan esimerkiksi vuosittain käytävän kehityskeskustelun yhteydessä.

Työkokemuslisä

Työkokemuksen perusteella maksettava työkokemuslisä on 5 palvelusvuoden jälkeen 3 % ja 10 palvelusvuoden jälkeen 8 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tulospalkkio

Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tai ylittämiseen.

Lisää aiheesta:

Työelämän usein kysytyt kysymykset – palkka
Kunta-alan palkkatilastot (KT:n sivuilla)
Palkat/ammatit- tilastoa (KT:n sivuilla)
Tilastokeskuksen palkkatilastot (Tilastokeskuksen sivuilla)