Työkyvyttömyys ja vuosiloman siirto

Avaintessissä työkyvyttömyys siirtää vuosilomaa tai säästövapaata heti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä alkaen. Siirtoa on pyydettävä työnantajalta niin pian kuin mahdollista. Jos työnantaja vaatii selvitystä työkyvyttömyydestä, työntekijän on sellainen esitettävä.

Jos työntekijä on työkyvytön sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi vuosiloman tai säästövapaansa alkaessa tai sen aikana, voidaan työkyvyttömyysajalla sijoittuvat vuosilomat tai säästövapaat siirtää myöhäisempään ajankohtaan.

Työntekijän on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä siirtoa työnantajalta.

Työnantajan vaatimuksesta työntekijän on esitettävä lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys työkyvyttömyydestä.

Siirretty vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä ajankohtana työehtosopimuksen mukaisesti ja sen ajankohdasta on ilmoitettava kahta viikkoa ennen loman alkamista tai, jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen.