Avaintes

Avaintyönantajat AVAINTA ry:n jäsenyhteisöjä koskeva työehtosopimus tunnetaan lyhenteellä Avaintes.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta sovelletaan Avaintan jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin, jos työehtosopimuksessa ei määrätä toisin. Tässä yhteydessä toisin määrääminen tarkoittaa ala- ja talokohtaisia työehtosopimuksia.

JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Avaintes 2022–2025

Avaintes 1.5.2022–30.4.2025, luvut 1–8, liite 1 vähimmäisperuspalkat sekä henkilöstön edustajien korvaukset (linkki Avaintan sivuille)

Katso myös JHL:n uutinen 17.6.2022:

Katso myös:

Ohjeita paikallisen järjestelyerän neuvottelemiseen

Avaintes:iin sisältyy sopimuskaudelle 1.4.2020-28.2.2022 paikallinen järjestelyerä. Erä maksetaan 1.4.2021 ja sen suuruus on 0,8 prosenttia tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Alla olevassa diasarjassa on JHL:n ohjeet erän täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä.

JHL:n ohjeet Avaintesin täytäntöönpanosta ja neuvottelumenettelystä

Avaintan sivuilta löydät ohjeen paikallisen erän laskemiseen.

Avaintesiä noudatetaan

 • kuntien ja kuntayhtymien määräämisvallassa olevissa osakeyhtiöissä
 • kuntien tai kuntayhtymien määräysvallassa olevissa säätiöissä
 • muissa kuntien tai kuntayhtymien yhteisöissä tai säätiöissä
 • yksityisillä palvelujentuottajilla.

Aloja, joilla sopimusta noudatetaan

 • sosiaali- ja terveydenhuolto
 • opetus- ja sivistysala
 • ravitsemis- ja puhtausala
 • työvoiman vuokrausala
 • satamat
 • IT-yritykset
 • toimistot

Alan tyypillisimpiä työnantajia ovat ravitsemis-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja tarjoavat, kuntaomisteiset yhtiöt.

Runsaan 500 jäsenyhteisön palveluksessa on yhteensä yli 40 000 työntekijää.

Avaintesin neuvottelijat

Avaintesin neuvottelevat työntekijäpuolella JHL:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry sekä Tekniikan ja peruspalveluiden neuvottelujärjestö KTN ry.

Työnantajapuolella neuvotteleva osapuoli on Avaintyönantajat Avainta ry.

Alan ammattinimikkeitä
 • linja-auton kuljettaja
 • tekstiilihuoltaja
 • pesulatyöntekijä
 • hoitoapulainen
 • lähihoitaja
 • lastenhoitaja
 • laitosmies
 • huoltomies
 • toimistosihteeri
 • ravitsemistyöntekijä
 • siivooja
 • laitoshuoltaja