Näin teet työsopimuksen

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimuksen tekeminen kirjallisesti on sekä työntekijän että työnantajan edun mukaista.

Miten tehdään työsopimus?

Työsopimus on tärkeä vaihe työpaikan vastaanottamisessa. Työsopimuksella sinä ja työnantajasi sovitte, millä ehdoilla tulet työnantajan palvelukseen.

Työsopimuksella sitoudut tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti.

Muista, että allekirjoituksen jälkeen työsopimus on sitova. Ennen allekirjoittamista kysy, mikäli et ymmärrä jotain kohtaa työsopimuksessasi.

Yksi kappale työsopimuksesta jää sinulle itsellesi ja yksi työnantajalle.

Suullinen vai kirjallinen työsopimus?

Lain mukaan työsopimus on yhtä pätevä, olipa se tehty suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Suullisessa sopimuksessa on se huono puoli, että sovittujen asioiden muistaminen voi olla vaikeaa tai sopijat muistavat asiat eri tavalla.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Jos teet suullisen työsopimuksen, tai jos työsuhteesi ehdot eivät ilmene työsopimuksestasi, sinulle on annettava selvitys työnteon keskeisistä ehdoista ilman erillistä pyyntöä. Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava, jos työsuhde kestää yli kuukauden.

Jos olet alle kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsuhteissa saman työnantajan kanssa toistuvasti samoin ehdoin, on työnantajan annettava edellä mainittu kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään kuukauden kuluttua ensimmäisen työsuhteen alkamisesta.  Lisää tietoa kirjallisesta selvityksestä saat työsopimuslain 2 luvun 4 §:stä.

Koeaika ja työsopimus

Työsuhteen alkuun voidaan sopia koeaika, joka voi työsopimuslain mukaan olla enintään kuusi kuukautta, määräaikaisessa työsuhteessa korkeintaan puolet työsuhteen pituudesta.

Jos olet ollut koeajalla pois työstä joko työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa.

Koeaikaa voi pidentää kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoon sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Jos työnantaja pidentää koeaikaa, koeajan pidentämisestä on ilmoitettava sinulle ennen koeajan päättymistä.

Työsopimusta ei saa solmia huonommin ehdoin kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu. Sen sijaan työsopimuksessa voi sopia työehtosopimusta paremmista työehdoista.

Tarkista työnantajalta tai luottamusmieheltä, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan.

Nämä asiat työsopimuksessa pitää vähintään olla

Ennen kuin allekirjoitat sopimuksen tarkista että seuraavat asiat löytyvät sopimuksesta:

 • työnantajan ja työntekijän nimi, henkilötunnus sekä koti- ja liikepaikka
 • työsuhteen alkamisajankohta
 • mahdollinen koeaika ja sen pituus
 • työsopimuksen voimassaolo (onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta tai muusta)
 • määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle
 • työn suorittamispaikka
 • työaika (kokoaikainen, osa-aikainen)
 • työtehtävät
 • palkka ja palkanmaksukausi
 • vuosiloma
 • irtisanomisaika
 • noudatettava työehtosopimus
 • päiväys ja allekirjoitus.

Lisää neuvoja työsopimukseen

Jos olet epävarma työsopimuksesi oikeellisuudesta, käänny työpaikkasi luottamusmiehen tai lähimmän JHL:n aluetoimiston puoleen työsopimuksesi tarkistuttamista varten.

Kuuntele JHL:n Työsopimuksen ABCpodcast Ääniä liitosta -podcastista.

Tutustu myös näihin linkkeihin: