Turvallisuusalan edunvalvoja JHL

JHL kokoaa yhteen turvallisuusalan ammattilaiset, jotka ovat töissä puolustusvoimissa, hätäkeskuksissa, poliisi- ja oikeushallinnossa, rikosseuraamuslaitoksessa, Rajavartiolaitoksessa tai Tullissa.

Edunvalvojana liitto neuvottelee alojen työ- ja virkaehtosopimukset ja valvoo niiden noudattamista.

Liiton turvallisuusalan verkosto tarjoaa yhteistyöfoorumin turva-alojen toimijoille. Verkostossa jaetaan tietoa hyvistä virasto- ja alakohtaisista käytännöistä ja vaikutetaan alan koulutukseen.

Ammatillisen osaamisen täydentämiseksi liitto kokoaa turvallisuusalan ammattilaiset yhteen yhteisille opintopäiville.

Liitto seuraa jatkuvastiturvallisuuslaan eri ammattialojen kehitystä, työelämän osaamisen tarpeita ja jäsentensä tilanteita. Vaikutamme koulutukseen liittyvin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta niin, että tehtävät päätökset ja muutokset olisivat JHL:n tavoitteiden ja jäsenten etujen mukaisia.

Paloalan unioni

Paloalalla toimii myös oma unioi, joka valtakunnallisen toimintansa lisäksi toimii vilkkaassa yhteistyössä muiden Pohjoismaiden paloalan ammattilaisten kanssa. Unioni tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Palopäällystöliiton kanssa osallistumalla muun muassa Pelastustoimen arvot – arvoprossihankeen ohjausryhmän työskentelyyn.