Turva-alan yhdistykset

JHL:ssä on kahdeksan turva-alan ydistystä, jotka kokoavat omana ammattialansa JHL:läiset saman katon alle. Oma yhdistys löytyy niin hätäkeskuspäivystäjille, poliiseille, ulosotto- ja haastemiehille kuin puolustusvoimien henkilöstöllekin.

Hätäkeskusten henkilöstö JHL

Hätäkeskusten henkilöstö JHL:n jäsenet työskentelevät alueellisissa hätäkeskuksissa sekä hätäkeskusyksikössä Porissa. Hätäkeskuspäivystäjät vstaavat kansalaisten hätäpuheluihin ja ohjaavat avun perille. JHL:n jäseniä työskentelee vuoromestareina, hälytys- ja hallintosihteereinä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Poliisien ja -hallinnon yhdistykset

Poliisihallinnon henkilöstö JHL ja Tampereen poliisien yhdistys JHL ovat valtakunnallisia yhdistyksiä. Poliiseina, vartijoina sekä poliisihallinnon lupa-, hallinto- ja muissa toimistotehtävissä sekä Poliisihallituksessa työskentelee runsaasti JHL:läisiä.

Ulosottomiesten, haastemiesten ja oikeushallinnon yhdistykset

Suomen kihlakunnan ulosotomiesten yhdistys, Suomen haastemiehet ja Oikeushallinon toiihenkilöt yhdistysten JHL:läiset jäsenet toimivat minissa oikeushallinnon asiantuntijatehtävissä. He ovat muun muassa haastemiehiä, käräjäoikeuksien ja muiden tuomioistuinten sekä oikeusministeriön palvleuksessa. Myös kihlakunnan virastojen ulosottomiehet ovat JHL:n jäseniä.

Puolustusvoimien siviilihenkilöstö

Puolustusvoimien siviilihenkilöstö ja Puolustushalllinnon Rakennuslaitoksen JHL:läinen siviilihenkilöstö työskentelee toimisto-, varasto-, kunnossapito-, siivous- ym. siviilitehtävissä. Työpaikkoja ovat varuskunnat, laitokset ja puolustusvoimien kiinteistöt. JHL:läisiä on töissä myös puolustusvoimien kunnossapitokumppanin Millog Oy:n palvleuksessa.