Turva-alan yhdistykset

JHL:ssä on kahdeksan turva-alan yhdistystä, jotka kokoavat ammattialansa JHL:läiset saman katon alle. Oma yhdistys löytyy niin hätäkeskuspäivystäjille, poliiseille, ulosotto- ja haastemiehille kuin puolustusvoimien henkilöstöllekin.

Hätäkeskusten henkilöstö JHL

Hätäkeskusten henkilöstö JHL:n jäsenet työskentelevät alueellisissa hätäkeskuksissa sekä hätäkeskusyksikössä Porissa. Hätäkeskuspäivystäjät vastaavat kansalaisten hätäpuheluihin ja ohjaavat avun perille. JHL:n jäseniä työskentelee vuoromestareina, hälytys- ja hallintosihteereinä sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Poliisien ja -hallinnon yhdistykset

Poliisihallinnon henkilöstö JHL ja Tampereen poliisien yhdistys JHL ovat valtakunnallisia yhdistyksiä. Poliiseina, vartijoina sekä poliisihallinnon lupa-, hallinto- ja muissa toimistotehtävissä sekä Poliisihallituksessa työskentelee runsaasti JHL:läisiä.

Ulosottomiesten, haastemiesten ja oikeushallinnon yhdistykset

Suomen kihlakunnan ulosottomiesten yhdistys, Suomen haastemiehet ja Oikeushallinon toimihenkilöt yhdistysten JHL:läiset jäsenet toimivat monissa oikeushallinnon asiantuntijatehtävissä. He ovat muun muassa haastemiehiä, jotka työskentelevät käräjäoikeuksien ja muiden tuomioistuinten sekä oikeusministeriön palveluksessa. Myös kihlakunnan virastojen ulosottomiehet ovat JHL:n jäseniä.

Puolustusvoimien siviilihenkilöstö

Puolustusvoimien siviilihenkilöstö ja Puolustushalllinnon Rakennuslaitoksen JHL:läinen siviilihenkilöstö työskentelee toimisto-, varasto-, kunnossapito-, siivous, ynnä muissa siviilitehtävissä. Työpaikkoja ovat varuskunnat, laitokset ja puolustusvoimien kiinteistöt. JHL:läisiä on töissä myös puolustusvoimien kunnossapitokumppanin Millog Oy:n palveluksessa.