Vankien parissa

Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö työskentelee suljetuissa ja avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimessa. Laitos jatkokouluttaa henkilöstöään että itse että yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

Rikosseuraamuslaitoksessa työskentelee n. 2600 virkamiestä. Virkamiehet työskentelevät 28:ssa suljetussa tai avovankilassa sekä 22 yhdyskuntaseuraamustoimessa ympäri maan. Lisäksi alan virkamiehet työskentelevät ns. tukipartioissa, jotka ovat alueellisia liikkuvia yksiköitä.

Vankiloissa työskentelevien virkamiesten tehtävänä on huolehtia vankilaturvallisuudesta sekä pyrkiä opastamalla, ohjaamalla ja kuntouttamalla vaikuttamaan vankiin siten, että voidaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja parantaa vangin mahdollisuuksia sopeutua tuomion jälkeen yhteiskuntaan.

Vaikka turvallisuudesta huolehtiminen on kaikkien virkamiesten vastuulla, valvontahenkilökunnan rooli ympärivuorokautisena toimijana vankilassa on tässä suhteessa keskeisin. Valvontahenkilökunta suorittaa erilaista tarkastus- ja valvontatoimintaan vankilassa ja heillä on myös tarvittaessa oikeus käyttää voimakeinoja. Valvontahenkilökunnalla on kuitenkin myös vankia ohjaava rooli ja valvontahenkilökunta mm. ohjaa erilaisia vankien toimintaohjelmia jne.

  • Vankiloissa yleisimmät ammattinimikkeet ovat vartija, rikosseuraamusesimies, ohjaaja, erityisohjaaja ja työnjohtaja.
  • Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa rikosseuraamustyöntekijöiden työ keskittyy vankilan ulkopuolella tapahtuvaan työskentelyyn mm. yhdyskuntaseuraamuksiin tuomittujen kanssa.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) sijaitsee Tikkurilassa. RSKK:n rikosseuraamusalan tutkinnon kautta pätevöidytään rikosseuraamusalan vartijan tehtäviin. RSKK tarjoaa myös täydennyskoulutusta, ja yhteistyössä Laurean kanssa se järjestää rikosseuraamusalan koulutusohjelman (tutkintonimike sosionomi-AMK). Valmistuneet sijoittuva erilaisiin alan esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Koulutusjärjestelmään valmistellaan kuitenkin muutosta vuodesta 2018 alkaen.