Ulosotto

Työ ulosottovirastossa vaatii paitsi juridista osaamista, myös hyviä ihmissuhdetaitoja ja tietotekniikan hallintaa.

Ulosotto on osa oikeuslaitosta ja oikeusministeriön hallinnonalaa. Ulosoton toiminta on riippumatonta lainkäyttöä kuten tuomioistuinten toimintakin. Maamme 22:ssa ulosottovirastossa työskentelee tällä hetkellä noin 1300 henkeä.

Toimipisteitä on pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Lähialueista mainittakoon mm. Porvoo, Hyvinkää, Järvenpää, Tammisaari ja Lohja. Merkittävimmissä suurissa /keskisuurissa kaupungeissa on myös ulosottovirastojen toimipisteet kuten myös Ahvenmaalla.

Haku ulosottovirastoon töihin tapahtuu valtiolle.fi-sivujen kautta.

Tehtävät ulosottotyössä

Työ ulosottovirastoissa vaatii laaja-alaista juridista osaamista, hyviä ihmissuhdetaitoja sekä valmiutta käyttää työssä tietojärjestelmiä.

Ulosotolla on lain mukaan laajat tiedonsaantioikeudet eri viranomaislähteistä täytäntöönpanon suorittamiseksi. Osa ulosoton tehtävistä on myös piilotetun omaisuuden etsimistä, ns. erikoisperintää, jolla on tärkeä rooli harmaan talouden torjunnassa yhteistyöviranomaisten, esimerkiksi poliisin, Tullin ja verohallinnon kanssa

Kihlakunnanulosottomiehet

Ulosottoa hoitavat kihlakunnanulosottomiehet, jossa tehtävänä on toimia tuomioistuimien ratkaisujen mukaisesti ja huolehtia, että tuomiot pistetään täytäntöön. Tämä tarkoittaa ulosmittauspäätöksiä ja toimituksia sekä mm. julkisten saatavien perintää. Virkanimikkeeltään kihlakunnanulosottomiehet ovat tutkinnoiltaan varanotaareja tai heillä on muu opistotason tutkimus tai viranomaiskokemus.

Ammatillista koulutusta ulosottomiehen virkaan ei ole olemassa, mutta esimerkiksi Valtakunnanvoudinvirasto sekä sidosryhmät järjestävät koulutusta/kursseja, joilla voi täydentää osaamistaan.

Hyvä ulosottolainsäädännön tuntemus sekä kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa antavat hyvät edellytykset menestykselliselle viranhoidolle

Kihlakunnanvoudit

Kihlakunnanulosottomiesten esimiehenä työskentelevät kihlakunnanvoudit, jotka vastaavat täytäntöönpanojen toimittamisesta. He ovat koulutukseltaan useimmiten oikeustieteen kandidaatteja- tai maistereita. Voutien esimies on johtava kihlakunnanvouti, joka vastaa virastojen johtamisesta.

Toimistopäälliköt

Toimistohenkilökuntaa johtavat toimistopäälliköt, jotka ovat usein suorittaneet ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai opistotason kaupallisen tutkinnon. Toimistotehtävissä työskentelevät mm. perintäsihteerit ja osastosihteerit. Heillä on useimmiten ammattikorkeakoulututkinto, opistotason kaupallinen tutkinto tai jokin muu ammattitutkinto.

Valtakunnanvoudinvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto on ulosoton keskushallintovirasto, joka nimittää kihlakunnanvoudit ja johtavat kihlakunnanvoudit sekä johtaa, ohjaa ja valvoo ulosottotointa.

Valtakunnanvoudin päätoimipiste sijaitsee Turussa mutta sillä on myös toimipiste Helsingin Pasilassa.