Tietotyön ja hallinnon linkkivinkit

Tietotyön ja hallinnon ammatillista koulutusta järjestetään monilla tahoilla. Ohessa linkkivinkkejä ammatillisen koulutuksen muodoista. Linkkivinkeissä on myös työn tekemiseen liittyviä sivustoja.

Oppaat ja esitteet

Kirjasto- ja tietopalvelualan vinkkaus (pdf, 446 kt)

Toimisto-, hallinto- ja it-alan ammatillinen opas (pdf, 380 kt)

Osaajana kirjasto- ja tietopalvelualalla -esite (pdf, 1 Mt)

Kyselytutkimus kirjastoalalta

Vuodelta 2019. Kysely sai alkunsa kirjastoalan ammattijärjestöjä ja aatteellisia järjestöjä yhteen kokoavassa Minerva-ryhmässä. Selvityksen toteutti Pentagon Insight Oy .

Kirjastoalan työntekijätutkimus – tiivistelmä

Kirjastoalan työntekijätutkimus kokonaan

Raportti kehityskeskusteluista

JHL:n koulutuspoliittisen asiantuntijan, Heini Winkin raportti kehityskeskusteluista vuodelta 2014.  Raportti on kyselystä, joka tehtiin toimisto-, hallinto- ja it-alan
ammattilaisille

Työntekijän ääni – raportti kehityskeskusteluista

Kehityskeskusteluista tehdään toimisto-, hallinto-, it- ja kirjastoalan ammattilaisille uusi kysely kevään 2022 aikana. Kysely tehdään verkkokyselynä. Kun saat sähköpostikutsun, vastaa kyselyyn!

Ammatillisia sivuja

Asiantuntija ja toimistotyö (Työturvallisuuskeskus)
Toimisto- ja tietotyö (Työterveyslaitos)
Näyttöpäätetyön ergonomia (Suomen työnäköseura)
Digitalisaatio (Valtiovarainministeriö)
Suomen kirjastoseura
Kirjastot.fi

Työkaluja kirjastoalalle

Pieni kehityskeskusteluopas

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen kirjastoalalla (AMK-opinnäytetyö)

Muualla verkossa

Työhyvinvointi ja työkyky tietotyöympäristössä (Työterveyslaitoksen sivut)

Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla
Kunta-alan pääsopijajärjestöt ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ovat yhdessä koonneet raportin etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla. Raportti valmistui juuri ennen koronaepidemian puhkeamista Suomessa. Samalla etätyöstä ja sen tekemisestä tuli ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen.

Kuntatyö 2030 – Tekojen tori, johto, henkilöstö, hallinto- ja talouspalvelut – muun muassa
– Paperittomuus ja sähköisen käsittelyn lisääminen kuntatyössä
– Hallintopalveluiden prosessien sähköistäminen ja tehostaminen

Koulutus

Katso ammattialalle tarkoitettuja koulutuksia ammattiliittosi JHL:n koulutuskalenterista

Opintopolku.fi
Opintopolku-portaalia ylläpitää Opetushallitus. Suomalaiset oppilaitokset ja korkeakoulut ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku.fi-palvelussa voi:

  • Selailla eri aloja ja tutkintoja
  • Saada tietoa opinnoista
  • Etsiä ajankohtaisia koulutuksia
  • Tutustua valintaperusteisiin
  • Hakea koulutuksiin
  • Katsoa videoita ja lukea tarinoita opiskelijoiden omista kokemuksista.

Muun muassa:
Kirjasto- ja tietopalveluala
It-alan ammatillista koulutusta