Kirjasto- ja tietopalvelun verkosto

Kirjastoalan ammatillinen verkosto kokoaa alansa osaajat ammatillisen edunvalvonnan kehittämistyöhön.

Verkoston tehtävänä on selvittää kirjasto- ja tietopalvelualan edunvalvontatarpeita, koota tavoitteita ja tehdä esityksiä ammattialan edunvalvontaan. Tehtävänä on myös seurata alan koulutusta ja lainsäädäntöä ja vaikuttaa niiden kehittämiseen.

Lisäksi verkoston tärkeänä tehtävänä on ammattialan arvostuksen ja imagon nostaminen.

Tehtäviensä hoitamiseksi verkosto pitää yhteyttä JHL:n jäsenenä oleviin kirjastoalan ammattilaisiin keräten tietoa ammatillisen edunvalvonnan tarpeista ja tiedottamalla ammattialan asioista. Verkosto myös verkostoituu edelleen muiden kirjastoalan toimijoiden kanssa tavoitteena nostaa yhteistyöllä alan edunvalvojien painoarvoa.

Kirjasto- ja tietopalvelualan tavoitteita työsuhde-edunvalvonnassa ovat mm. palkkauksen saaminen koulutusta ja tehtävien vaativuutta vastaavalle tasolle ja nimikeviidakon karsiminen.

Kirjastoalan verkoston kokoonpano

Maija Kuivasto
maija.kuivasto@edu.valkeakoski.fi

Johanna Kosonen
johanna.kosonen@rauma.fi’

Tuija Kuikka
tuija.kuikka@elisanet.fi

Maarit Salonen
maarit.s.salonen@turku.fi

Tuula Sormunen
tuula.sormunen@karelia.fi

Tuula Komokallio
tuula.komokallio@kerava.fi

Arja Repo
arja.repo@valkeakoski.fi

Maria Hannula
maria.hannula@rauma.fi

Raili Laukkanen
raili.laukkanen@ulapland.fi

Kristina Ahl
kristina.ahl@kempele.fi

Sirpa Havukainen
sirpa.havukainen@jns.fi

Anneli Outinen
anneli.outinen@vantaa.fi

Evan Seppä
evan.seppa@pyhtaa.fi

Riikka Aalto
riikka.aalto@hel.fi

Tuija Linna
tuija.linna@hameenlinna.fi

Sirpa Saareke
sirpa.saareke@lahti.fi

Tuula Sormunen
tuula.sormunen@pkamk.fi

Marja-Liisa Immonen
marja-liisa.immonen@punkaharju.fi

Tarja Kivinummi
tarja.kivinummi@seamk.fi