Ergonomia toimisto- ja tietotyössä

Jatkuva työskentely tietokoneella asettaa vaatimuksia liikuntaelimistölle ja näkökyvylle. Varsinaiset työtapaturmat ovat toimistotyössä harvinaisia. Sen sijaan työympäristötekijät, kuten valaistus, lämpötila, ilman laatu sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu, vaikuttavat paljon työntekijöiden hyvinvointiin.

toimisto35Toimistotyötä pidetään fyysisesti kevyenä ja siistinä sisätyönä. Monet tietokonetta työvälineenään käyttävät tuntevat itsensä rasittuneeksi työpäivän jälkeen. Monet kokevat myös henkistä rasitusta, joka johtuu tietotekniikan jatkuvasta kehittymisestä ja sen myötä jatkuvasta uuden tiedon omaksumisen vaateesta.

Työterveyslaitos (TTL) ja Työturvallisuuskeskus (TTK) ovat tuottaneet hyödyllistä aineistoa ja ohjeistuksia nimenomaan toimisto- ja tietotyöhön.

Katso myös: