Ergonomia toimisto- ja tietotyössä

Jatkuva työskentely tietokoneella asettaa vaatimuksia liikuntaelimistölle ja näkökyvylle. Varsinaiset työtapaturmat ovat toimistotyössä harvinaisia. Sen sijaan työympäristötekijät, kuten valaistus, lämpötila, ilman laatu sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu, vaikuttavat paljon työntekijöiden hyvinvointiin.

toimisto35Toimistotyötä pidetään fyysisesti kevyenä ja siistinä sisätyönä. Monet tietokonetta työvälineenään käyttävät tuntevat itsensä rasittuneeksi työpäivän jälkeen. Monet kokevat myös henkistä rasitusta, joka johtuu tietotekniikan jatkuvasta kehittymisestä ja sen myötä jatkuvasta uuden tiedon omaksumisen vaateesta.

Työterveyslaitos on tuottanut useita hyödyllisiä tietokortteja ja ohjeita nimenomaan toimisto- ja tietotyöhön.
Tietokonetyön tietokortti
Ääniergonomia

Katso myös: 
Työpisteen ergonomia (TTK l. Työturvallisuuskeskus)