Ammattialan edunvalvoja JHL

Tietotyön ja hallinnon aloilla JHL:n jäsenen tapaa lukuisissa eri ammateissa sekä julkisella puolella että yksityisillä aloilla. Ammattilaiset yhteen kokoava JHL vahvistaa alan ammatillista identiteettiä yhteisillä koulutuspäivillä, verkostotyöllä sekä ammatillisen edunvalvonnan kehitystyöllä.

Tietoa käsitellään monenlaisissa työpaikoissa ja eri ihmisten välillä. Nimikkeet ovat vuosien vieriessä vaihtuneet ja työn sisältö on muokkautunut muutoksissa. Tieto- ja hallintotyön osalta näitä ammatteja kutsutaan usein tukipalveluiksi, mutta JHL:n mielestä ne ovat runkopalveluja.

Ilman runkopalveluja mikään palvelu ei toimi. Tämä pätee yhtä hyvin  niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille.

JHL seuraa jatkuvasti tietotyön ja hallinnon eri ammattialojen kehitystä, jäsentensä tilanteita ja työelämän osaamisen tarpeita.

Liitto vaikuttaa tietotyön ja hallinnon ammatilliseen koulutukseen liittyvin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta niin, että tehtävät päätökset ja muutokset olisivat JHL:n tavoitteiden ja jäsenten etujen mukaisia.

Ammatilliset verkostot  osallistuvat liitosta lähtevien lausuntojen sisältöjen muokkaukseen.