JHL tekniikka- ja liikennealan edunvalvojana

JHL:läiset työskentelevät tekniikan ja liikenteen aloilla kymmenissä eri ammateissa sekä julkisella puolella että yksityisillä hyvinvointialoilla. JHL:n pyrki kokoamaan ammattilaiset yhteen sekä vahvistamaan heidän ammatillista identiteettiään muun muassa koulutuspäivillä.

Tekniikan ja liikenteen JHL:läiset työskentelevät kymmenissä eri ammateissa sekä julkisella puolella että yksityisillä hyvinvointialoilla. JHL:n tavoitteena on koota ammattilaiset yhteen ja vahvistaa heidän ammatillista identiteettiään koulutuspäivillä, ja ammatillisen edunvalvonnan kehitystyöllä.

Ammattiliittona JHL tarjoaa alan ammttilaisille ja aloille opiskeleville eväitä oman ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämiseen.

Työehtosopimusedunvalvonnan lisäksi liitto on mukana kehittämässä työelämän lakeja ja ohjeistuksia ja ammatillista koulutusta yhteistyössä alan ammattilaisten, eli jäsenten kanssa.

Liitto seuraa esimerkiksi liikenteen saralla eri ammattialojen kehitystä, työelämän osaamisen tarpeita ja jäsentensä tilanteita.

Vaikutamme ammatilliseen koulutukseen liittyvin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta niin, että tehtävät päätökset ja muutokset olisivat JHL:n tavoitteiden ja jäsenten etujen mukaisia.