Valviran Julkiterhikki

Valviran ylläpitämän terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin julkinen tietopalvelu perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuihin lakeihin ja asetuksiin.

Tietopalvelusta voit tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin.

Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee heille suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydenhuollossa toimivat lähihoitajat.

Valviran rekisterit

Lisätietoa Suosikki- ja Terhikki -rekistereistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt