Välinehuollon tulevaisuudennäkymät

Välinehuoltaja Marjanne Kulmala kirjoittaa välinehuollon tulevaisuudesta. Ammattiin vaikuttavat niin sote-uudistus kuin tehostaminen ja sertifiointikin.

Välinehuoltaja Marjanne Kulmala kirjoittaa ammatin tulevaisuudesta.

Välinehuoltaja Marjanne Kulmala on suorittanut Amiedussa välinehuollon erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon ensimmäiseen osaan ”Työnjohtaminen ja organisointi” kuuluu myös tämä artikkeli välinehuollon tulevaisuuden näkymät.

Välinehuoltopalvelut ovat samassa muutosten myllerryksessä kuin muut terveyspalvelut.

Sote -uudistus luo oman varjonsa välinehuolloillekin. Kilpailu olemassaolosta ja palvelun kannattavuudesta on kovaa kaikkialla.

Tehostaminen ja sertifiointi vaikuttavat välinehuollon kehittämiseen jo tällä hetkellä, eikä se ole enää vain tulevaisuuden haaste.

Marjanne Kulmala kirjoittaa myös välinehuollon ammatillisen koulutuksen kehittymisestä.

”Koulutus on muovannut välinehuoltoalaa ja sen työkulttuuria parin viime vuosikymmenen aikana. On ollut hienoa nähdä alan arvostuksen nousu ja työntekijöiden ylpeys omasta työstään.

Erikoisammattitutkintoon johtavan koulutuksen yleistyessä alalle saadaan ammatillisen etenemisen mahdollisuus, mikä on aiemmin puuttunut.

Se lisää alan houkuttelevuutta ja antaa työuralle mittaa. Alan ja ammatin vaihtaminen ovat nykypäivää, ja siksi työpaikoilla tarvitaan keinoja henkilökunnan sitouttamiseen.”

Lue koko artikkeli: Välinehuollon toimintaympariston seuraaminen ja nykytilan arviointi