Ergonomia välinehuollossa

Välinehuoltaja Pirjo Kallio kirjoittaa ergonomiasta. Valaistuksen on oltava työtilassa hyvä ja suurennuslinssin valo oikein suunnattu. Pöytien korkeus ja työtuoli pitäisivät olla säädettäviä ja ilmastointilaitteiden toimivia. Myös välinehuoltajan itsensä on muistettava pitää itsestään huolta vaikkapa taukojumpan muodossa.

Välinehuollon ergonomiasta kirjoitti välinehuoltaja Pirjo Kallio.

Välinehuoltajat työskentelevät monen tasoisissa välinehuoltotiloissa. On välinehuoltopisteitä, joissa on kaikki suunniteltu erittäin hyvin ergonomisesti oikein ja sitten taas toinen äärilaita, jossa sitä ei ole toteutettu lainkaan.

On hyvin tärkeää, että ergonomiaan kiinnitetään huomiota, koska siten pystytään välttämään pitkiä sairaslomia ja työtapaturmia.

Välinehuoltajan silmät ovat erittäin kovalla rasituksella, kun tehdään tarkkaa työtä. Työvalojen on oltava riittävät, suurennuslinssillä oleva valo ja valojen suunnan täytyisi olla oikein suunnattuna. Vähimmäisvaatimus on 500–750 luksia.

Limakalvotulehdukset ovat hyvin yleisiä välinehuoltajilla ja näihin on syynä yleensä liian kuiva  ja  lämmin ilma. Välinehuoltajat joutuvat työssään käyttämään kemiallisia desinfiointiaineita, joten työtilassa tulisi olla ns. vetokaappi, missä on toimiva ilmastointi. Ilmastointilaitteet pitäisi kaikissa välinehuoltotiloissa.

Pöytien tasot tulisi olla säädettävissä, koska on erimittaisia työntekijöitä. Selän, niskan ja hartioiden kuormitus on suuri, jos pöytätaso on liian korkea tai matala.
Työtuolit pitäisi olla säädettävissä. Jos joudutaan tekemään töitä koko päivän epäsopivalla työtuolilla, selän ja niskan kuormitus on todella suuri.

Työntekijän jaloille pitäisi olla riittävästi tilaa, koska jalkojen asentoa pitää saada päivän mittaan vaihdeltua. Näin vältetään polvi- ja selkävaivat.

Raskaiden tavaroiden siirtelyyn tulee olla nostolaitteita, joilla voidaan siirtää raskaita tavaroita. Kevyempien tavaroiden siirtelyyn tarvitaan pyörillä olevia pöytätasoja.

Koneiden melu välinehuoltotyössä on myös hyvin yleistä. Koneiden sijoittamiseen tulee kiinnittää huomiota. Korva aistii 20–20 000HZ:N taajuisen äänen ja kuulokynnys on 0–20 dB. Kipuraja on 130dB.

Työntekijän työjalkineiden on oltava myös hyvät. Ne eivät saa luistaa. Niiden on oltava tarpeeksi joustavat, jos joutuu paljon seisomaan tai kävelemään.

Välinehuoltajan on myös itsestään pidettävä huoli. Lyhyt taukojumppa päivittäin ja ulkona liikkuminen on hyvä ennaltaehkäisevä tapa välttää pitkiä sairaslomia.