Valviran Julkisuosikki-rekisteri

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään jatkossa Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat nimikesuojatut lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat sekä laillistetut sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. Sosiaalihuollon ammattihenkilön pitäisi rekisteröityä Suosikkiin 31.12.2017 mennessä.

kotihoito JHLLaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään jatkossa Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat samoin kuin sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. Sosiaalihuollon ammattihenkilön on rekisteröidyttävä Suosikkiin 31.12.2017 mennessä. Rekisteröinnille tulee varata käsittelyaikaa kuusi kuukautta, joten hakemuksen pitää olla Valvirassa viimeistään 30.6.2017.

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 mennessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettään.

JHL suosittelee, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät rekisteröityvät. Valmistuvien lähihoitajaopiskelijoiden rekisteröinnistä huolehtii oppilaitos.

Valviran ohjeet lähihoitajille

Terveydenhuollon Terhikki-rekisterissä jo olevia Valvira on ohjeistanut odottamaan valmisteilla olevaa lakimuutosta.

Terhikissä pitkään olleiden kannattaa odottaa lainmuutosta – lue Valviran ohjeistus

Kerta-ajolla Julkisuosikkiin vietyjen lähihoitajien laskutuksesta

Kerta-ajolla 26.4.2017 nimikesuojatut, vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat ovat saaneet 40 euron laskun rekisteröinnistä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä. Lasku on maksettava, sillä maksu on valtion maksuasetuksen mukainen. Maksuton Suosikki-rekisteröinti koskee vain lähihoitajia, jotka ovat rekisteröityneet Terhikki-rekisteriin ennen 1.3.2016 eli ennen kuin laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan.

Lue Valviran uutinen ja ohjeistus kokonaan

JHL:n esitys Suosikki- ja Terhikki-rekisterien yhdistämisestä

JHL on esittänyt Suosikin ja Terhikin yhdistämistä, kuntoutuksen AMK-tutkinnon ja yhteisöpedagogin AMK-tutkinon lisäämistä ammattihenkilörekisterin laillistettuihin ammattihenkilöi­hin sekä vajaamielishoitajien ja päivähoitajien nimikkeiden lisäämistä ammattihenkilöstön nimisuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Oletko rekisterissä?

Tarkista, oletko rekisterissä. Voit tehdä tarkistuksen Valviran sivuilla Terhikki-/Suosikki-rekistereistä

Valviran rekisterit

Lisätietoa Suosikki- ja Terhikki -rekistereistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt