Valviran Julkisuosikki-rekisteri

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat nimikesuojatut lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat sekä laillistetut sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. 1.1.2018 alkaen laillistettuihin ammattinimikkeisiin lisättiin myös kuntoutuksen ohjaaja AMK.

kotihoito JHLLaki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Lain tavoitteena on parantaa asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon. Laki myös selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään  Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin. Sosiaalihuollon nimikesuojattuja ammattihenkilöitä ovat lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaisten hoitajat . Laillistettuja ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit.

Ammattihenkilölakia täydennettiin

Vuoden 2018 alusta sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin tehtiin lisäyksiä ja laillistettuihin ammattinimikkeisiin lisättiin kuntoutuksen ohjaaja AMK 1.1.2018 alkaen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vie kerta-ajolla lähihoitajan nimikesuojauksen Suosikkiin niille lähihoitajille, jotka ovat olleet Terhikissä 1.3.2016 tai sitä ennen. Valvira tekee merkinnän Suosikkiin maksutta ilman erillistä hakemusta.

Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröitymismaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity Terhikkiin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muille lähihoitajille rekisteröintimaksua ei palauteta.

Vain uudessa Suosikki-rekisterissä 31.12.2017 mennessä olevat sosiaalihuollon ammattilaiset voivat käyttää jatkossa suojattua ammattinimikettään.

JHL suosittelee, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät rekisteröityvät. Valmistuvien lähihoitajaopiskelijoiden rekisteröinnistä huolehtii oppilaitos.

JHL:n tiivistelmä sosiaalihuollon ammattioikeuksista (pdf, 253 KB)

JHL:n esitys Suosikki- ja Terhikki-rekisterien yhdistämisestä

JHL on esittänyt syksyllä 2017 Suosikin ja Terhikin yhdistämistä, kuntoutuksen AMK-tutkinnon ja yhteisöpedagogin AMK-tutkinon lisäämistä ammattihenkilörekisterin laillistettuihin ammattihenkilöi­hin sekä vajaamielishoitajien ja päivähoitajien nimikkeiden lisäämistä ammattihenkilöstön nimisuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Oletko rekisterissä?

Tarkista, oletko rekisterissä. Voit tehdä tarkistuksen Valviran sivuilla Terhikki-/Suosikki-rekistereistä

Valviran rekisterit

Lisätietoa Suosikki- ja Terhikki -rekistereistä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt