Päihdetyö

Päihdetyöllä on pitkät perinteet Suomessa. Ehkäisevän päihdetyön lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 2015.

päihdetyö - JHL ammattialaPäihdetyön ammatillinen koulutus painottuu toisella asteella suurelta osin mielenterveys-ja päihdetyöhön. Päihdetyössä työskennellään kunnissa tai kolmannen sektorin palveluyksiköissä. Päihdetyön ammattinimikkeitä ovat valvoja, päihdetyöntekijä, lähityöntekijä päihdehuollossa.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Oma esite

JHL on tehnyt ammattilalalle oman esitteen: Osaaja päihdetyössä. Tutustu!

Osaajana päihdetyössä -esite (pdf, 636 kt)

Koulutus alalle

  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja (mielenterveys-ja päihdetyön osaamisala)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
  • Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki

Lain voimaantulon jälkeen Valvira myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä merkitsee hakemuksesta oikeuden käyttää nimikesuojattua sosiaalihuollon ammattinimikettä Suomessa ja ulkomailla koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille. Valvira vastaanottaa hakemuksia 1.3.2016 alkaen.

Laillistettuja ammattinimikkeitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja geronomi ja nimikesuojattuja lähihoitaja, kodinhoitaja ja kehistysvammaisten hoitaja.

Ammatillisia linkkejä