Mielenterveystyö

Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja poistaa sekä vähentää vaarantavia tekijöitä. Mielenterveystyön muotoja ovat ohjaus ja neuvonta, yksilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki, yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä, järkyttävissä kriisitilanteissa ja muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaalipalvelut.

mielenterveystyöMielenterveysalalla työskennellään kunnissa, kuntayhtymissä, valtiolla tai yksityisissä kuntoutusyksiköissä sekä mielenterveyskuntoutujan kotona. Alan ammattinimikkeitä ovat psykiatrinen sairaanhoitaja, lähihoitaja, mielenterveyshoitaja, hoitaja, mielenterveysohjaaja, mielisairaanhoitaja.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity JHL:n jäseneksi!

Alalla noudatetaan työpaikasta riippuen joko jotain julkisten alojen työ- ja virkaehtosopimusta tai yksityisten alojen työehtosopimusta. Julkisen alan sopimuksia ovat kunnallinen, kirkon tai valtion virka- ja työehtosopimus. Yksityisen alan sopimuksia ovat esimerkiksi Avaintes, terveyspalvelualan työehtosopimus ja yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus.

Oma esite

JHL on tehnyt alalle Osaajana mielenterveystyössä -esitteen. Tutustu!

Osaajana mielenterveystyössä -esite (pdf, 970 kt)

Mielenterveystyön ammatillinen koulutus

Ammattikorkeakoulututkinto sairaanhoitaja AMK
Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, mielenterveys ja päihdetyön osaamisala
Mielenterveys-ja päihdetyön ammattitutkinto
Mielenterveys-ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Opetus-ja kulttuuriministeriö, ammatillinen koulutus

Opetushallitus, ammatillinen koulutus

Sotelainen -sivusto

Työterveyslaitoksen uusi  www.sotelainen.fi -sivusto nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. Työterveyslaitos haluaa tukea sote-työntekijöitä muutoksessa ja antaa heille äänen nostamalla heidän tarinoitaan esiin.  Tutustu sivustoon!

JHL mukana Mielenterveyspoolissa

JHL on jäsenenä mielenterveyspoolissa, jonka muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mielenterveyspooli edustaa yli 20 mielenterveyspuolella toimivaa järjestöä ja yhteistyöelintä.

Ammatillisia linkkejä