JHL ja ammattihenkilörekisterit

Valvira pitää yllä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereitä Julkisuosikki ja Julkiterhikki valvontatehtävien hoitamiseksi. Rekisterinpidosta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa ja sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa. JHL on pyrkinyt vaikuttamaan nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Julkisuosikki

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin. Sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat nimikesuojatut lähihoitajat, kodinhoitajat ja kehitysvammaistenhoitajat sekä laillistetut sosiaalityöntekijät, sosionomit ja geronomit. 1.1.2018 alkaen laillistettuihin ammattinimikkeisiin lisättiin myös kuntoutuksen ohjaaja AMK.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt rekisteröidään  Valviran Julkisuosikki-ammattihenkilörekisteriin.

Ammattihenkilölain täydennys

Vuoden 2018 alusta sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin tehtiin lisäyksiä ja laillistettuihin ammattinimikkeisiin lisättiin kuntoutuksen ohjaaja AMK 1.1.2018 alkaen.

Siirtymäaikaa jatkettiin 30.6.2018 sakkka!

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira vie kerta-ajolla lähihoitajan nimikesuojauksen Suosikkiin niille lähihoitajille, jotka ovat olleet Terhikissä 1.3.2016 tai sitä ennen. Valvira tekee merkinnän Suosikkiin maksutta ilman erillistä hakemusta.

Valvira myös palauttaa 40 euron suuruisen rekisteröitymismaksun niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity Terhikkiin 1.3.2016 tai sitä ennen. Muille lähihoitajille rekisteröintimaksua ei palauteta.

JHL suosittelee, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevät rekisteröityvät. Valmistuvien lähihoitajaopiskelijoiden rekisteröinnistä huolehtii oppilaitos.

JHL:n tiivistelmä sosiaalihuollon ammattioikeuksista (pdf, 253 kt)

Julkiterhikki

Tietopalvelusta voit tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa. Terveydenhuollon ammattihenkilöt jaetaan laillistettuihin ja nimikesuojattuihin ammattihenkilöihin.

Kaikki nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan oikeus käyttää suojattua ammattinimikettä tulee heille suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydenhuollossa toimivat lähihoitajat.

Julkiterhikki

Oletko rekisterissä?

Tarkista, oletko rekisterissä. Voit tehdä tarkistuksen Valviran sivuilla Terhikki-/Suosikki-rekistereistä

Katso myös Valviran sivu Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt

JHL esittänyt Suosikki- ja Terhikki-rekisterien yhdistämisestä

JHL esitti syksyllä 2017 Julkisuosikin ja  Julkiterhikin yhdistämistä, kuntoutuksen AMK-tutkinnon ja yhteisöpedagogin AMK-tutkinon lisäämistä ammattihenkilörekisterin laillistettuihin ammattihenkilöi­hin sekä vajaamielishoitajien ja päivähoitajien nimikkeiden lisäämistä ammattihenkilöstön nimisuojattuihin ammattinimikkeisiin.