JHL alan edunvalvojana

Sosiaali- ja terveysaloilla JHL:läiset työskentelevät kymmenissä eri hoitoalan ammateissa sekä julkisella puolella että yksityisillä hyvinvointialoilla. JHL kokoaa ammattilaiset yhteen ja vahvistaa heidän ammatillista identiteettiään koulutuspäivillä, verkostotyöllä sekä ammatillisen edunvalvonnan kehitystyöllä. JHL on ammattiliittona vaihtoehto kapealle ammattikuntapohjaiselle edunvalvonnalle.

Sosiaali- ja terveysalojen edunvalvonnalliset tarpeet vaihelevat  alan koulutus- ja pätevyysvaatimusten, tehtävien, työskentelyolosuhteiden ja työnantajan mukaan.

Ammattiliittona JHL tarjoaa alan ammttilaisille ja aloille opiskeleville eväitä oman ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämiseen.

Myös koko työyhteisön ammatillisen työotteen vaaliminen ja kehittäminen sekä jäsenistön aktivoiminen ovat osa JHL:n ammatillista edunvalvontaa.

JHL kokoaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhteen. Työehtosopimus edunvalvonnan lisäksi liitto on mukana kehittämässä työelämän lakeja ja ohjeistuksia ja ammatillista koulutusta yhteistyössä alan ammattilaisten, eli jäsenten kanssa.

Liitto seuraa jatkuvasti sosiaali- ja terveyspalvelun eri ammattialojen kehitystä, työelämän osaamisen tarpeita ja jäsentensä tilanteita.

Vaikutamme ammatilliseen koulutukseen liittyvin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta niin, että tehtävät päätökset ja muutokset olisivat JHL:n tavoitteiden ja jäsenten etujen mukaisia.

Ammatilliset verkostot osallistuvat liitosta lähtevien lausuntojen sisältöjen muokkaukseen.