Hoiva-avustajan palkkauksesta

Hoiva-avustajien palkkaryhmä yksityisen sosiaalipalvelualan tessissä on palkkaryhmä B ja vähimmäispalkkaluokka on G14, jos työnantaja edellyttää työntekijältä hoiva-avustajakoulutusta.

JHL ja työnantajaliitto ovat yhtä mieltä siitä, että hoiva-avustajat kuuluvat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksessa palkkaryhmään B ja vähimmäispalkkaluokka on G 14, mikäli työ tai työnantaja edellyttää työhön valittavalta työntekijältä hoiva-avustajakoulutusta.  Työnantajaliitto ohjeistaa asiasta myös omilla sivuillaan.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Sopimuspalkka/kokonaispalkka

Työntekijän palkka määräytyy ensisijaisesti työehtosopimuksen mukaisesti alan palkkaryhmittelyn, palkkasopimuksen ja siirtymäsäännösten mukaisesti. Mikäli työntekijä tekee sellaista työtä, jonka nimikettä tai soveltuvaa työnkuvausta ei löydy palkkaryhmittelystä, noudatetaan lähinnä vastaavan tehtävän ja työssä edellytettävän koulutustason mukaista palkkaryhmää.

Sopimuspalkkaa eli kokonaispalkkaa ei tule juuri käyttää, koska työehtosopimus on ensisijainen palkkauksen määrittelyn väline.

Sopimuspalkan käyttämistä tulisi harkita käytettäväksi vain silloin, kun rinnastusnimikettä tai vastaavaa tehtävää ei ole. Tällöin palkasta voi sopia työsopimuksella palvelussuhteen alkaessa. Tällöin voidaan sopia maksettavaksi sopimus- tai kokonaispalkkaa, joka voi sisältää myös työehtosopimuksen mukaiset kokemuslisät. Sopimuspalkkaan pitää sopia erikseen yleiskorotukset.

Sopimuspalkasta on käytävä ilmi

  • mikä on kokemuslisien osuus palkasta ja
  • mikä on peruspalkkaa.

Kokemuslisää ei voida laskea ilman että peruspalkka on määritelty.

On myös sovittava, että sopimuskorotukset tehdään sopimuspalkkaan.

Mikäli sopimuspalkka pitää sisällään työaikakorvauksia, on niiden määrä ja suurus eriteltävä sopimuksessa.

Palkanosien erittely turvaa palkkojen läpinäkyvyyttä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta. Keskeistä on, antaako kokonaiskorvaus kuitenkin työntekijälle vähintään samat edut kuin pakottava lainsäädäntö tai työehtosopimus. Kyseinen sopimus sitoo viime kädessä vain, jos vähimmäisedut toteutuvat erikseen laskettuina.

Jo voimassa olevaan työsopimukseen puuttuminen ja palkkauksen muuttaminen sopimuspalkaksi on mahdollista vain, jos työntekijä sen hyväksyy. Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työsopimuksessa sovittua palkkausta sopimuspalkaksi.

Mikäli työnantaja esittää tällaista muutosta, ei tällaista sopimusta pidä allekirjoittaa. Työntekijän on otettava yhteyttä luottamusmieheen tai luottamusmiehen puuttuessa aluetoimistoon.