Henkilökohtaisen avustajan työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaki koskee myös henkilökohtaisia avustajia. Laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto. Samoin siinä määritellään työterveyshuolloin sisältö ja toteuttaminen.

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi.

Työterveyshuollon järjestämisestä on tehtävä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi työterveyshuollon palvelujen sisältö ja laajuus.

Sopimuksen tekevät työnantaja ja palvelujen tuottaja. Työterveyshuollon tuottajana voi olla terveyskeskus tai esimerkiksi yksityinen lääkäriasema.

Työterveyshuollon sisältö

Lakisääteinen työterveyshuolto on lähinnä ennaltaehkäisevää neuvontaa ja seurantaa.

Työterveyshuoltoon kuuluu muun muassa

  • työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen ja työntekijöiden terveydentilan ja työkyvyn selvittämistä, arviointia ja seurantaa.
  • toimenpide-ehdotusten tekemistä työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi
  • neuvontaa ja ohjausta koskien työn terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen ja arviointi.
    Tämä tarkoittaa esimerkiksi työpaikan vaaratilanteiden kartoittamista, työjärjestelyjen vaikutusta ja tapaturma- ja väkivaltavaaraa.

Lakisääteinen työterveyshuolto ei siis pidä sisällään sairaudenhoitoa, mutta se voidaan sisällyttää työterveyshuollon sopimukseen.

Henkilökohtainen avustaja, jos sinulla on epäilyjä työturvallisuuteen tai työolosuhteisiin liittyen, pyydä työantajalta työterveyshuollon yhteystiedot, ja ota yhteys työterveyshuoltoon.

JHL:ssä erityisesti työterveys- ja työsuojelukysymyksiä hoitavat työympäristösektorin toimitsijat. Myös aluetoimistoon voi olla yhteydessä.

Työterveyshuoltolaki