Henkilökohtaisten avustajien työvuoroluetteloista

Henkilökohtaisten avustajien työvuoroluettelojen esimerkit ovat vinkiksi ja opastukseksi työvuorojen suunnitteluun.

JHL pitää huolta alan ammattilaisten työehdoista. JHL:n jäsenenä saat turvaa, tukea ja neuvoja erilaisissa työelämän tilanteissa.

Liity jäseneksi!

Työvuoroluetteloon liittyvisä asioista löydät tietoa myös Henkilökohtaisen avustajan työaikaoppaasta (pdf) tai Henkilökohtaisen avustajan työaikaopas (rtf).

Esimerkki 1

Avustustusaika 12 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa

Avustustarve: ma-pe työssä/opiskelussa 8 tuntia, iltaan jää 4 tuntia.
Avustettava viettää usein viikonloppuja vanhempiensa luona toisella paikkakunnalla, joten viikonloppujen osalta tarve sopia työjärjestelyistä, joka mahdollistaa matkustamisen.

Avustajat: Yksi täysiaikainen työntekijä, joka avustaa työssä/opiskelussa maanantaista perjantaihin päiväaikaan. Kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka tekevät iltavuoroa ja viikonloppuja.

Työajoista sopiminen: Viikonloppumatkojen sisältymisestä avustajan työhön on sovittu osa-aikaisten työntekijöiden kanssa. Matkasta ilmoitetaan työntekijälle mahdollisimman aikaisin, viimeistään viikkoa ennen matkaa ja sen ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.
Matkojen mahdollistamiseksi on osa-aikaisten työntekijöiden kanssa sovittu tes 5 § 2.1. nojalla, että viikonloppuisin sama avustaja tekee perjantain iltavuoron sekä lauantain ja sunnuntain molemmat vuorot eli lauantaina ja sunnuntaina työaika on molempina päivinä 12 tuntia. Viikonloppuvuorot tehdään vuoroviikoin.

Työvuorosuunnittelussa otetaan huomioon työehtosopimuksen määräykset työvuorojen pidentämisen ja matkojen osalta.
Ilta- ja viikonloppuvuoroja tulee viikossa yhteensä 44 tuntia, joten molempien työaika on keskimäärin 22 tuntia, mikä alla olevassa esimerkissä toteutuu kahden viikon tasoittumisajalla.

Päivävuoro 8 tuntia, iltavuoro 4 tuntia, päivä- ja iltavuoro samalla työntekijällä 12 tuntia. Työvuoroluetteloon merkitään täsmälliset työvuorojen alkamis- ja päättymisajat.

Henkilökohtaisen avustajan työvuoro - esimerkki 1

Esimerkki 2

Avustusaika 12 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa.

Avustustarve: Päivävuoro 8 tuntia ja iltavuoro 4 tuntia.
Avustettava viettää noin kerran kuukaudessa viikonlopun toisella paikkakunnalla. Tämän lisäksi harrastusten/päivämatkojen vuoksi tulee viikonloppupäiviä, jotka edellyttävät, että sama avustaja tekee yhdistetyn päivä- ja iltavuoron.

Avustajat: Kolme avustajaa, joista kaikki tekevät sekä päivä- että iltavuoroja. Avustaja 1:n työaika pyritään ensin täyttämään mahdollisimman pitkälle. Seuraavaksi pyritään täyttämään avustaja 2:n työaika. Avustaja 3 tekee loput vuorot.

Työajoista sopiminen: Avustaja 1:n kanssa on sovittu, että työhön kuuluu noin kerran kuukaudessa viikonlopun viettäminen toisella paikkakunnalla. Tällöin viikonlopun työvuorot ovat perjantai-iltavuoro sekä lauantaina ja sunnuntaina 12 tunnin työvuorot. Avustaja 2:n kanssa on sovittu viikonloppumatkojen tekemisestä avustaja 1:n lomien ja poissaolojen aikana ja muutoin noin kerran kuukaudessa 12 tunnin päivän tekemisestä peräkkäisenä lauantaina ja sunnuntaina. Matkojen osalta maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Työvuorolista suunnitellaan ottaen huomioon työehtosopimuksen määräykset työajan pidentämisen ja matkojen osalta sekä Työterveyslaitoksen suositukset hyvistä työajoista. Työaika saadaan tasattua kaikkien osalta viiden viikon jaksolla (matka joka viides viikko). Viidennen viikon jälkeen uusi viiden viikon lista on samanlainen, ellei sille satu arkipyhiä tai poissaoloja. Keskimääräiseksi työajaksi tulee avustaja 1:lle 35,2 t/vk, avustaja 2:lle 27,2 t/vk ja avustaja 3:lle 22,4 t/vk.

Päivävuoro 8 tuntia, iltavuoro 4 tuntia, päivä- ja iltavuoro samalla työntekijällä 12 tuntia. Työvuoroluetteloon merkitään täsmälliset työvuorojen alkamis- ja päättymisajat.

Henkilokohtainen avustaja tyovuoroesimerkki 2

Esimerkki 3

Avustusaika 12 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa.

Avustustarve: Päivävuoro 6 tuntia, iltavuoro 6 tuntia.
Avustettavan harrastuksen/viikonloppumatkustamisen vuoksi on tarvetta sille, että noin kerran kuukaudessa sama avustaja on käytettävissä perjantai-illasta sunnuntai-iltaan.

Avustajat: Kolme avustajaa, joiden kesken työaika jakaantuu osapuilleen tasan lukuun ottamatta viikonloppumatkaa.

Työajoista sopiminen: Avustaja 1:n kanssa sovittu työhön kuuluvan noin kerran kuukaudessa matkaviikonlopun toiselle paikkakunnalle, jolloin työvuorot ovat perjantai-iltavuoro sekä lauantaina ja sunnuntaina 12 tuntia. Matkoista maksetaan työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.

Työvuoroluetteloa suunniteltaessa otetaan huomioon työehtosopimuksen määräykset työajan pidentämisen ja matkojen osalta. Työaika saadaan tasattua kaikkien työntekijöiden osalta viiden viikon tasoittumisjaksolla. Viiden viikon jakson jälkeen seuraava viiden viikon lista voidaan laatia samanlaiseksi kunkin työntekijän osalta. Tasoittumisjakson työajan perusteella voidaan jokaiselle työntekijälle määritellä keskimääräinen viikkotyöaika, mikä on avustaja 1:llä 30 t/vk, avustaja 2:lla 27,6 t/vk ja avustaja 3:lla 26,4 t/vk.

Päivävuoro 6 tuntia, iltavuoro 6 tuntia, päivä- ja iltavuoro samalla työntekijällä 12 tuntia. Työvuoroluetteloon merkitään täsmälliset työvuorojen alkamis- ja päättymisajat.

Henkilokohtainen avustaja työvuoroesimerkki 3

Esimerkki 4

Avustusaika 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa.

Esimerkki peruslistasta, jossa kaikki vuorot ovat 8 tunnin mittaisia ja kaikki viisi työntekijät tekevät samaa kiertävää listaa. Listan laadinnassa on otettu huomioon työehtosopimuksen työaikoja koskevat määräykset sekä Työterveyslaitoksen suositukset hyvistä työajoista.

Tarkoitus on, että kukin työntekijä käy läpi koko listan siten, että ensimmäisellä 4-viikkoisjaksolla työntekijä 1 aloittaa aloitus 1:stä, työntekijä 2 aloittaa aloitus 2:sta, työntekijä 3 aloittaa aloitus 3:sta jne. Seuraavalla 4-viikkoisjaksolla työntekijä 1 tekee aloitus 2 mukaisen listan jne. Näin kaikkien työntekijöiden työaika tasoittuu pitemmällä ajanjaksolla keskimäärin 33,6 tuntia/viikko, vaikka kunkin erillisen listan työaika vaihteleekin.

Henkilokohtainen avustaja työvuoroesimerkki 4

Esimerkki 5

Avustusaika 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa.

Työnantaja ja työntekijät ovat sopineet, että yövuorojen pituus on 10 muulloin, paitsi pe – la ja la – su välisinä öinä 12 tuntia. Samoin on sovittu, että lauantaina ja sunnuntaina erillisen aamu- ja iltavuoron sijasta tehdään yksi 12 tunnin mittainen päivävuoro. Muutoin aamuvuoro on 8 tuntia ja iltavuoro 6 tuntia.

Listan laadinnassa on huomioitu työehtosopimuksen työajan pidentämistä koskevat määräykset sekä Työterveyslaitoksen suositukset hyvistä työajoista.

Avustettavalla on yhteensä viisi työntekijää. Neljä heistä tekee samanlaista neljän viikon listaa siten, että työntekijä 1 aloittaa listan viikolta yksi, työntekijä 2 aloittaa listan viikolta 2, työntekijä kolme aloittaa viikolta 3 ja työntekijä 4 aloittaa viikolta 4. Kukin aloittaa oman listansa alusta 4-viikkoisjakson päätyttyä. Viides työntekijä tekee pelkästään yövuoroja ja hänen työaikansa on muita pienempi.

Työvuorolistaan merkitään työvuorot alkamis- ja päättymisaikoineen.

Aamuvuoro 8 tuntia, iltavuoro 6 tuntia, yövuoro 10 tuntia paitsi pe-su 12 tuntia,
viikonlopun yhdistetty aamu- ja iltavuoro 12 tuntia
*** = yövuoron päättymispäivä