Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon linkkivinkit

Tälle sivulle on kerätty sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, alalle aikoville tai alaa opiskeleville omaa alaa käsitteleviä linkkivinkkejä. Linkkien alta löytyy lainsäädäntöä, oppaita, asiatietoa, hyviä käytänteitä ja kuvauksia erilaisista kehityshankkeista. Jos törmäät hyvään juttuun, niin lähetä meille vinkki!

Lait ja asetukset

Asetus ammatillisesta koulutuksesta. OKM on antanut asetuksen ammatillisesta koulutuksesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2018 samaan aikaan kun ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017), joka on vahvistettu elokuussa.

Lisätietoja OKM:n sivulta

Asetus potilasasiakirjoista 298/2009 – (Finlexin sivuilla)

Asetusta sovelletaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävien asiakirjojen laatimiseen sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämiseen.”

Ohjeita

Terveysalan ammattioikeudet  ja hakemusohjeet (Valviran sivuilla)

Sosiaalihuollon ammattioikeudet  ja hakemusohjeet (Valviran sivuilla)

Oppaita

Turvallinen lääkehoito  – Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa 2016 (THL:n julkaisu, pdf)

Pidempiä työuria ja tuottavuutta eri ikäisten johtamisella
– työuraopas sosiaalialalle
Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluosapuolten laatima opas on vuonna 2015 tehty paitsi johtamisen ja esimiestyön tueksi myös koko työyhteisön käyttöön ja kannustimeksi kehittää työhyvinvointia ja tuloksellisuutta työurien kaikissa vaiheissa. (pdf)

Opas edistää työhyvinvointia terveydenhuoltotyössä. Se sisältää laajasti tutkittua tietoa työhyvinvoinnin eri osa-alueilta ja lainsäädännöstä. (TTK:n sivuilla verkkokaupassa)

Sosiaalialan työsuojelu ja -hyvinvointi 
Laajasti sosiaalialaa käsittelevä työsuojelu- ja kehittämisopas sekä julkiselle että yksityiselle sektorille (TTK:n sivuilla verkkokaupassa)

Koulutuksesta ja osaamisen ennakoinnista

Opetushallitus ennakoi osaamis- ja koulutustarpeita yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Ennakoinnilla pyritään selvittämään, minkälaista osaamista työelämä tulevaisuudessa tarvitsee. Lisäksi selvitetään sitä, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tarvitaan. Ennakointitieto tukee koulutuksen kehittämistä.

Ennakointifoorumeja on yhdeksälle eri alalle. Ne tuottavat tietoa osaamistarpeista.

Ennakointifoorumeissa ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat ja opetushallinto.

Sotelainen -sivusto

Työterveyslaitoksen uusi  www.sotelainen.fi -sivusto nostaa kentällä toimivat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset keskiöön sekä tukee henkilöstöä tulevassa maakuntauudistuksessa ja siihen liittyvissä laajoissa organisaatiomuutoksissa sote-alalla. Työterveyslaitos haluaa tukea sote-työntekijöitä muutoksessa ja antaa heille äänen nostamalla heidän tarinoitaan esiin. Tutustu sivustoon!

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot työtapaturmista

TVK on tehnyt analyysia sosiaali-ja terveysalan ammattilaisten työtapaturmista. Tapaturmat tarkastellaan ammattiluokkien kautta.

Aineistona analyysissä on ollut vuosien 2016-2019 työtapaturmatilastot.

Voit tutustua vastauksiin tämän linkin kautta

Sosiaalisen median verkostot

Voit seurata JHL:n kannanottoja ja alan uutisointia Twitterissä @jhlsote.

Muualla verkossa