Siivoustyön mitoitus

Siivoustyön kehittäminen onnistuu parhaiten silloin, kun henkilöstö ja työnantaja sopivat yhdessä siitä, miten kehitystyötä ryhdytään tekemään. Kehitystyön tueksi on hyvä perustaa ohjaus- ja seurantaryhmä, jossa on edustus sekä henkilöstöstä että työnantajalta. Yksi kehittämisen väline on mitoitus. Siivoustyön mitoituksen tekijäksi valittavalla on oltava ammattitaito mitoituksen tekemiseen.

Mitoitus – työn kehittämisen väline

Puhtauspalveluiden kehittämishankkeet käynnistyvät yleensä halusta kohottaa tuloksellisuutta, tuottavuutta sekä työelämän laatua yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Siivoustyö JHL mitoitusSiivoustyössä kehittämisen edellytyksenä on henkilöstön- ja työnantajan edustajien yhteisesti sopima menettelytapa. Kyse on Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 3 § 4 kohdan mukaisesta toiminnasta.

Ohjaus- ja seurantaryhmä

Työpaikolla yhteistoiminnallisuus toteutuu parhaiten perustamalla ohjaus- ja seurantaryhmä. Työntekijät ja työnantaja nimeävät omat edustajansa. Myös työsuojelun ja työterveydenhuollon edustajien olisi suositeltavaa kuulua ohjaus- ja seurantaryhmään tai näitä tahoja olisi ryhmään hyvä kuulla.

Tutustu:

Ohjaus- ja seurantaryhmän tehtavät puhtauspalvelualalla

Mitoitus

Siivoustyön mitoituksen tekijäksi valittavalla on oltava ammattitaito mitoituksen tekemiseen. Markkinoilla on useita yksityisten atk-ohjelmatahojen ylläpitämiä puhtauspalveluhenkilöstön työmäärälaskentaan tarkoitettuja ohjelmia.

Ohjelmissa on eroja, mutta työntutkimukseen perustuvat menetelmä- ja aikastandardit ovat pohjana kaikissa.

Tietokoneohjelmat helpottavat tietojen ajan tasalla pitämistä. Edellytyksenä tietenkin on, että muutokset viedään ”koneelle” aina, kun

  • joku tila poistuu käytöstä
  • tulee uusia tiloja
  • tiloja saneerataan
  • tilojen kalusteasteet ja pintamateriaalit muuttuvat
  • laatutasoa muutetaan
  • otetaan käyttöön tehokkaampia työvälineitä ja koneita.