JHL ammattialan edunvalvojana

JHL:n jäsenet työskentelevät kymmenissä ravitsemis- ja puhtausalan ammateissa ja niiden yhdistelmätöissä. JHL kokoaa alan ammattilaiset yhteen ja vahvistaa alalla työskentelevien ammatillista identiteettiä koulutuspäivien, ammatillisen edunvalvonnan kehittämisen ja ammatillisten Foorumeiden kautta.

Edunvalvonnalliset tarpeet vaihtelevat ammattialojen koulutus- ja pätevyysvaatimusten, tehtävien, työskentelyolosuhteiden ja työnantajan mukaan.

Ammattiliittona JHL tarjoaa eväitä ammatti-identiteetin rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitämiseen. Ammatillisen työotteen vaaliminen ja jatkuva kehittäminen koko työyhteisössä on osa JHL:läistä ammatillista edunvalvontaa. Sitä on myös jäsenten aktivoiminen, jotta mahdolliset epäkohdat saadaan työpaikalla ratkaistua yhteistuumin työntekijöiden ja työntantajan yhteistyöllä.

Edunvalvonnan lisäksi JHL on mukana kehittämässä työelämän lakeja ja ohjeistuksia ja ammatillista koulutusta yhteistyössä alan ammattilaisten, eli jäsenten kanssa.

Liitto seuraa jatkuvasti ravitsemis- ja puhtausalan eri ammattialojen kehitystä, työelämän osaamisen tarpeita ja jäsentensä tilanteita.

JHL vaikuttaa koulutukseen liittyvin laki- ja kehittämishankkeisiin sekä opetussuunnitelmiin eri yhteistyöelimien, sidosryhmien ja lausuntojen kautta.

JHL:n tavoitteena on, että tehtävät päätökset ja muutokset olisivat liiton tavoitteiden ja jäsenten etujen mukaisia.  Esimerkiksi ammatilliset verkostot  osallistuvat liitosta lähtevien lausuntojen sisältöjen muokkaukseen.

Ammattiliittona JHL on vaihtoehto kapealle ammattikuntapohjaiselle edunvalvonnalle.