Varhaiskasvatussuunnitelma vasu

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut on otettu käyttöön päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa syksyllä 2017. Suunnitelmat velvoittavat henkilöstöä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatusta yhtenäisin periaattein koko maassa.

Perusteet ovat kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskavatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa.  Aiemmin varhaiskasvatussuunnitelma ei ollut lakiperusteinen vaikka se olikin laadittu päivähoidossa olleille lapsille lähes sataprosenttisesti – nyt se on.

Perusteet luovat sisällöllisen jatkumon esi- ja perusopetukseen. Perusteet ovat määräys, jota varhaiskasvatuksen järjestäjät ja toteuttajat ovat suunnitelmia laatiessaan velvollisia noudattamaan.

Jokaiselle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatussunnitelma, ”lapsen vasu”, joka tukee tavoitteellisesti lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista. Paikalliset suunnitelmat on otettu käyttöön 1. elokuuta lähtien.

Vasu-perusteet pohjautuvat varhaiskasvatuslakiin. Lain mukaan lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Vasu-perusteiden voidaan sanoa olevan laatuasiakirja, joka määrittelee raamit kaikille yhtenäisen ja tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Lisätietoja vasusta JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärveltä