Varhaiskasvatuksen opettajat siirtyvät opettajien työehtosopimukseen

Kunta-alalla työskentelevät varhaiskasvatuksen (vaka) opettajat siirtyvät 1.9.2021 opettajien virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piiriin. Nykyiset työehdot eivät muutu millään tavalla. Siirto koskee vain KVTESin piirissä olevia vaka-opettajia, ei yksityisellä sektorilla työskenteleviä.

Ketkä siirtyvä OVTESiin

Syyskuun 1. päivänä 2021 OVTESiin siirtyvät sellaiset henkilöt, jotka täyttävät varhaiskasvatuslain mukaiset kelpoisuusvaatimukset.

Kelpoisuusvaatimukset täyttäviä ja siirtyviä henkilöitä ovat:

 • päiväkotien varhaiskasvatuksen opettajat, erityisopettajat ja päiväkodin johtajat
 • sairaaloiden ja kerhotoiminnan varhaiskasvatuksen opettajat
 • perhepäivähoidossa työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat (ns. resurssiopettajat), kun he työskentelevät sellaisen päiväkodin johtajan alaisuudessa, jonka tehtävistä pääosa on päiväkodin johtamista.

Mitä tapahtuu työehdoille

Nykyiset työehdot, muun muassa työaika- ja palkkausmääräykset säilyvät 31.12.2022 saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtyviin henkilöihin sovelletaan KVTESin työehtoja vuoden 2022 loppuun saakka. Siihen mennessä OVTESiin on neuvoteltu oma varhaiskasvatuksen liite.

JHL:n jäsenyys säilyy

JHL:n jäsen, joka kuuluu siirtyvään ammattiryhmään, pysyy edelleen JHL:n jäsenenä. Hänen edunvalvontansa hoituu JHL:n luottamusmiehen kanssa.

Ketkä eivät siirry OVTESiin

Varhaiskasvatuksen tehtävissä toimii lukuisa joukko henkilöstöä, joiden työehtosopimus ei muutu millään tavalla. Tämä henkilöstö kuuluu edelleenkin KVTESin piiriin ja heihin sovelletaan sen työaika- ja palkkausmääräyksiä.

KVTESin piirissä jatkavat:

 • varhaiskasvatuksen opettajan sijaiset, joilla ei ole vaka-lain mukaista opettajakelpoisuutta ja jotka voivat kyseisen lain 33§:n mukaisesti toimia opettajan sijaisena korkeintaan vuoden kerrallaan.
 • varhaiskasvatuksen palveluohjaajat ja perhepäivähoidon ohjaajat
 • johto- ja suunnittelutehtävissä toimiva henkilöstö
 • varhaiskasvatusjohtajat ja -päälliköt
 • varhaiskasvatuksen suunnittelijat
 • lähihoitajat, lastenhoitajat, lastenohjaajat ja päivähoitajat
 • varhaiskasvatusyksikössä työskentelevät perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoitajat
 • päiväkotiavustajat, päivähoitoavustajat, päiväkotihuoltajat ja ryhmäavustajat
 • koulunkäynninohjaajat, koulunkäyntiavustajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat
 • kouluavustajat, avustajat, ryhmäavustajat, hoiva-avustajat
 • erilaiset yhdistelmätehtävät, kun pääosa tehtävistä kuuluu KVTESin piiriin.

Vastaisuudessa KVTESissä voidaan varhaiskasvatuksen osalta keskittyä sopimuksen piirissä pysyvien työehtojen parantamiseen. Opettajien asioista neuvotellaan OVTESin neuvotteluissa.