JHL kasvatus- ja ohjausalan edunvalvoja

JHL kokoaa kasvatuksen ja ohjauksen alan ammattilaiset yhteen. Liitto vahvistaa ammatillista identiteettiä koulutuspäivien, ammatillisen edunvalvonnan kehittämisen ja ammatillisten verkostojen kautta.

JHL – Kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset Facebookissa

JHL:n kasvatus- ja ohjausaloilla työskenteleville on oma Facebook-sivu. Sivu on tarkoitettu ammatillisten asioiden ilmoituskanavaksi.

Tarjolla on tuoretta tietoa alastasi, koulutuksista, webinaareista ja muista tapahtumista.

Käy tykkäämässä ja ota sivun seurantaan https://www.facebook.com/kasv.ja.ohj.ammattilaiset

Lisää työn arvostusta

Koulunkäynninohjaajien osalta JHL tekee työtä sen eteen, että  koulunkäynninohjaustyö olisi kokoaikaista ja että sitä olisi tarjolla ympäri vuoden. Tehtävämme on nostaa tämän työn arvostusta.

Lausunnoissamme korostamme sitä, kuinka tärkeä  koulunkäynnin ohjaajien rooli on kouluyhteisön tasavertaisena aikuisena ja kasvattajana. Hänet on otettava mukaan opetuksen suunnitteluun ja koulun toimintaan.

JHL on pitkäjänteisesti tehnyt työtä sen eteen, että koulunkäynninohjaaja-nimike tulisi valtakunnallisesti käyttöön. Nimikkeen muutos on toteutettu jo yli 230 kunnassa.

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnassa tulee olla toiminnan järjestämistapa huomioon ottaen riittävä määrä ammattitaitoisia ohjaajia. JHL:n tavoitteena on huolehtia aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattilaisten jaksamisesta ja työn vastuullisuuden huomioimisesta toimintaa järjestettäessä.

Nuorisoalan ammattilaisista suuri osa on järjestäytynyt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:oon.

Liittomme huolenaiheena ovat nuorisotyön ammattilaisten jaksaminen vaativassa työssään sekä riittävien resurssien takaaminen talouden alamäessä. Kuntien ja seurakuntien taloustilanne, valtionavustusten supistuminen ja hankerahoitusten turvaaminen ovat alan työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

Varhaiskasvatuksen osalta ammattiliitto JHL on koko varhaiskasvatuslain uudistuksen ajan pyrkinyt vaikuttamaan lakiesityksen sisältöön. Vaikuttamiskeinoja ovat olleet erilaiset poliittisten päättäjien tapaamiset, lausunnot ja tapahtumat.

Tutustu tarkemmin:

Päivähoidon osaltaliiton tavoitteena on, että perhepäivähoito ei vain säilytä, vaan vahvistaa asemaansa yhtenä varhaiskasvatuksen muodoista.   Muistutamme jatkuvasti työnantajia (kuntia) siitä, että ne  tarjoaisivat aktiivisesti tätä hoitomuotoa päiväkodin vaihtoehdoksi. Onhan kunnallinen perhepäivähoito Kuntaliiton  tilastojen mukaan pidetyin ja halutuin päivähoitomuoto perheiden näkökulmasta.

Toimiakseen hyvin perhepäivähoito edellyttää  myös toimivan varahoitojärjestelmän, johon vanhemmatkin ovat tyytyväisiä.  Tuttu ja turvallinen ympäristö myös varahoidossa luo hyvän ja vakaan hoitokokemuksen lapsille, vanhemmille ja hoitajille.

Lisää tietämystä

Ammattialalla työskenteleville ja aktiivitehtävissä toimiville liiton koulutuksissa paneudutaan työehtosopimusasioiden lisäksi työn turvallisuuteen sekä vastuukysymyksiin.

Ammatillisen työotteen vaaliminen ja jatkuva kehittäminen koko työyhteisössä on osa ammatillista edunvalvontaa. Sitä on myös jäsenistön aktivoiminen , jotta myös mahdolliset epäkohdat saadaan työpaikalla ratkaistua yhteistuumin työntekijöiden ja työntantajan yhteistyöllä.

Edunvalvonnan lisäksi olemme mukana kehittämässä työelämän lakeja ja ohjeistuksia ja ammatillista koulutusta, yhteistyössä alan ammattilaisten, eli jäsenten kanssa.