JHL kasvatus- ja ohjausalan edunvalvoja

JHL kokoaa kasvatuksen ja ohjauksen alan ammattilaiset yhteen. Liitto vahvistaa ammatillista identiteettiä koulutuspäivien, ammatillisen edunvalvonnan kehittämisen ja ammatillisten verkostojen kautta.

lapsia leikkämässä

Lisää työn arvostusta

Koulunkäynninohjaajien osalta JHL tekee työtä sen eteen, että  koulunkäynninohjaustyö olisi kokoaikaista ja että sitä olisi tarjolla ympäri vuoden. Tehtävämme on nostaa tämän työn arvostusta.

Lausunnoissamme korostamme sitä, kuinka tärkeä  koulunkäynnin ohjaajien rooli on kouluyhteisön tasavertaisena aikuisena ja kasvattajana. Hänet on otettava mukaan opetuksen suunnitteluun ja koulun toimintaan.

JHL on pitkäjänteisesti tehnyt työtä sen eteen, että koulunkäynninohjaaja-nimike tulisi valtakunnallisesti käyttöön. Nimikkeen muutos on toteutettu jo n. 200 kunnassa.

Nuorisoalan ammattilaisista suuri osa on järjestäytynyt Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:oon.

Liittomme huolenaiheena ovat nuorisotyön ammattilaisten jaksaminen vaativassa työssään sekä riittävien resurssien takaaminen talouden alamäessä. Kuntien ja seurakuntien taloustilanne, valtionavustusten supistuminen ja hankerahoitusten turvaaminen ovat alan työllisyyteen vaikuttavia tekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

Päivähoidon osalta liiton tavoitteena on, että perhepäivähoito ei vain säilytä, vaan vahvistaa asemaansa yhtenä varhaiskasvatuksen muodoista.   Muistutamme jatkuvasti työnantajia (kuntia) siitä, että ne  tarjoaisivat aktiivisesti tätä hoitomuotoa päiväkodin vaihtoehdoksi. Onhan kunnallinen perhepäivähoito Kuntaliiton  tilastojen mukaan pidetyin ja halutuin päivähoitomuoto perheiden näkökulmasta.

Toimiakseen hyvin perhepäivähoito edellyttää  myös toimivan varahoitojärjestelmän, johon vanhemmatkin ovat tyytyväisiä.  Tuttu ja turvallinen ympäristö myös varahoidossa luo hyvän ja vakaan hoitokokemuksen lapsille, vanhemmille ja hoitajille.

Uusi tutkinnonosa varhaiskasvatukseen

Perhepäivähoitajat ovat ns. lapsettomina päivinä perinteisesti työskennelleet päiväkodeissa. Pidempiaikainen tai pysyvä työskentely päiväkodeissa on ongelmallista, koska perhepäivähoitajan tutkinto ei täytä päivähoitoasetuksen kelpoisuusehtoja.

JHL on tehnyt opetusministeriölle ja Opetushallitukselle aloitteen tutkinnonosasta, joka pätevöittäisi perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneen, tai tulevan tutkinnon suorittajan kelpoiseksi varhaiskasvatustehtäviin myös päiväkotityössä. Tavoitteenamme on parantaa perhepäivähoitajien etenemistä opintopolulla ja lisätä perhepäivähoitajien joustavaa käytettävyyttä työelämässä.

Lisää tietämystä

Ammattialalla työskenteleville ja aktiivitehtävissä toimiville liiton koulutuksissa paneudutaan työehtosopimusasioiden lisäksi työn turvallisuuteen sekä vastuukysymyksiin.

Ammatillisen työotteen vaaliminen ja jatkuva kehittäminen koko työyhteisössä on osa ammatillista edunvalvontaa. Sitä on myös jäsenistön aktivoiminen , jotta myös mahdolliset epäkohdat saadaan työpaikalla ratkaistua yhteistuumin työntekijöiden ja työntantajan yhteistyöllä.

Edunvalvonnan lisäksi olemme mukana kehittämässä työelämän lakeja ja ohjeistuksia ja ammatillista koulutusta, yhteistyössä alan ammattilaisten, eli jäsenten kanssa.

JHL:n näkemyksiä varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta (2017)