Lakkoavustushakemus

Tällä sivulla on JHL:n jäsenille tarkoitettu lakkoavustushakemus sekä sähköisenä että tulostettavana paperisena versiona.

Täytä lakkoavustushakemus huolellisesti. Tietojen puuttuminen viivästyttää maksun maksamista.

Työtaisteluavustusta maksetaan työnseisauksen osalta yhteensä 50 euroa/päivä ja se on 16 euroa ylittävältä osalta veronalaista tuloa. Sivutuloverokorttia ei tarvitse toimittaa, sillä ennakonpidätys toimitetaan verottajan ohjeiden mukaisesti. Pidätysprosentti on 25, joten lakkoavustus on verojen jälkeen 41,50 euroa.

Tee lakkoavustushakemus mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluttua lakkoon osallistumisestasi.

Liitto lähettää lakkoavustustodistuksen kaikille lakkoon osallistuneille lakkoavustusten maksamisen jälkeen.

Jos käytät tulostettua lomaketta, täytä kaikki kohdat selkeällä käsisalalla. Epäselvästi tai virheellisesti täytetyt tiedot viivästyttävät avustuksen maksamista. Toimita lomake yhdistyksesi puheenjohtajalle tai  pääluottamusmiehelle hyväksymistä varten. Hyväksymisen jälkeen yhdistyksen toimihenkilö toimittaa lomakkeen aluetoimistoon.

Lakkoavustushakemus (.xls)

Lakkoavustushakemus