Oppilaitosagentti

Oppilaitosagentti on tärkeä linkki JHL:n ja oppilaitosten välillä. Agentti perehdyttää opiskelijat työelämään, työmarkkinoihin ja ammattiliittoon.

Mies ja nainen hymyilevät koristellun tiskin takana.

Oppilaitosagentin, jota kutsutaan myös koulutiedottajaksi, vetämät työelämäinfot ovat opiskelijoille tärkeä tietokanava työelämästä ja sen pelisäännöistä. Oppilaitosagentin tehtävä on tärkeä myös siksi, koska hän usein on opiskelijoiden ensikosketus ammattiliittoon.

Oppilaitosagentti on usein oman ammattikuntansa edustaja, ja hän tarkastelee asioita oman työnsä kannalta. Näin opiskelijat saavat kosketuspintaa ja uusia näkökantoja työelämästä. Opiskelijoita kiinnostaa oman alansa työntekijöiden arki, palkkaus ja elämä työpaikalla.

  • Agentti osallistuu oppilaitosten tapahtumiin, ylläpitää JHL:n esittelypisteitä koulujen auloissa ja kertoo opiskelijoille työelämästä ja ammattiliiton jäsenyydestä.

Ossi-Pekka Ollikainen kertoo JHL:n Ääniä liitosta -podcastissa, mitä agentit oppilaitoksissa tekevät!

Oppilaitosagentti on liitolle tärkeä toimija

Samira Koistinen ja Sanna Huuskonen JHL-pöydän ääressä Varia Myyrmäessä esittelemässä JHL:ää.

Oppilaitoksissa tiedottaminen ja sitä kautta tehty jäsenhankinta on monipuolinen kokonaisuus, joka hyvin toteutettuna ja resursoituna tuottaa sekä uusia jäseniä että tekee ammattiliitto JHL:ää tunnetuksi.

Oppilaitosagentti on yhteyshenkilönä

  • liiton
  • aluetoimiston
  • opiskelijoiden ja
  • oppilaitoksen välillä.

Oppilaitosagentti

  • osallistuu työelämätiedon levittämiseen
  • jäsenhankintaan ja
  • liiton esittelyyn.

Oppilaitosagenttien koulutus

Oppilaitosagenteille tarjotaan valtakunnallista koulutusta. Löydät siitä tietoa koulutuskalenterista (oppilaitosagenttikoulutus).

Oppilaitosagenttien työ on kaikilla koulutusaloilla samantyyppistä ja usein pulmat ja ideat ovat yhteisiä. Siksi on tärkeää jakaa kokemuksia ja tietoja toisten agenttien kanssa ja vastaavasti kuulla uusia vinkkejä ja ideoita. Tämä onnistuu vuosittaisilla agenttiakatemian päivillä, joilla oppilaitosagentit tapaavat.

Agentille maksetaan palkkio

JHL maksaa oppilaitosagentille luentopalkkion tai palkkion aulainfon pidosta tuntipalkkiona. Luentopalkkio on 30 €/tunti ja aulainfo 15 €/tunti.

Matkat kohteeseen ja takaisin maksetaan pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti.

Mahdollinen menetetty työansio korvataan tapauskohtaisesti todellisen ansionmenetyksen mukaan työnantajalta saadun palkattomuustodistuksen perusteella.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä! Soita järjestöasiantuntija Anni Järviselle puh. 050 5129 882 tai lähetä yhteydenottopyyntö.

JHLn esitteitä ja jakotavaraa pöydälle asetettuna

Agentin työkalu

Tästä pääset oppilaitosagenttien työkaluun