Nuorisofoorumi

JHL:n Nuorisofoorumi on nuorten oma valtakunnallinen vaikuttamisväylä JHL:ssa. Sen jäsenet on koottu liiton alle 30-vuotiaista, eri ammatteja edustavista jäsenistä mahdollisimman kattavasti koko maasta.

Nuorisofoorumi pohtii ja kehittää liiton nuorisotoiminnan järjestämistä sekä alueellisesta että valtakunnallisesti. Huomion kohteena ovat erityisesti nuorten jäsenten mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa aktiivisesti yhdistyksissä ja alueilla. Nuorisofoorumi ottaa kantaa muun muassa valtakunnallisten tapahtumien sisältöihin, alueiden nuorisojaostojen toimintaan, yhdistysten nuorisotoimintaan ja nuorisoasioista viestimiseen. Myös nuorten jäsenten kannalta merkittävät edunvalvonnalliset kysymykset ovat Nuorisofoorumin asialistalla ja sen jäsenet ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa liiton linjauksiin.

Haku JHL:n Nuorisofoorumiin kaudelle 2018–2019

Tule mukaan vaikuttamaan oman ammattiliittosi toimintaan ja tulevaisuuteen! Haku JHL:n nuorisofoorumiin on nyt auki.

Nuorisofoorumi on nuorten oma valtakunnallinen vaikuttamisväylä JHL:ssa. Sen jäsenet on koottu liiton alle 30-vuotiaista, eri ammatteja edustavista jäsenistä mahdollisimman kattavasti koko maasta.

Nuorisofoorumin, eli tuttavallisesti nufon, tehtävänä on muun muassa

  • toimia nuorten äänitorvena liitossa
  • suunnitella tapahtumia ja toimintaa nuorille jäsenille
  • toimia verkostona eri alueiden nuorten jäsenten välillä
  • ottaa kantaa nuoria koskeviin työmarkkina-asioihin ja pitää huolta, että nuorten kannat ovat selviä myös liiton päättäjille
  • näkyä ja kuulua somessa ja muissa keskustelukanavissa.

Nuorisofoorumin jäseniltä ei edellytetä ennakkoon erityisosaamista – innostus ja positiivinen asenne ay-liikettä ja sen kehittämistä kohtaan riittää! Kaikki nufon jäsenet perehdytetään toimintaan ja liiton tapoihin. Kokoukset ja niiden sisällöt suunnitellaan yhdessä. Tarjolla on myös liiton koulutustarjonnasta mm. some- ja viestintäkoulutusta ja perehdytystä yhdistystoimintaan.

Lisäksi nufossa verkostoituu huikeiden liittoaktiivien kanssa ja tutustuu uusiin, mahdollisesti elinikäisiin, ystäviin! Kustannuksia osallistumisista ei tule, sillä kaikki nufon tehtäviin liittyvät matka- ja majoituskustannukset hoidetaan liiton kautta. Tapaamisia on noin 6–8 kertaa vuodessa pääsääntöisesti viikonloppuisin ja mahdollisuuksien mukaan tapaamiset järjestetään eri paikkakunnilla.

Nuorisofoorumiin nimitetään 20 henkilöä siten, että jokaisen alueen nuorisojaosto voi nimittää yhden edustajan ja loput edustajat valitaan avointen hakemusten perusteella. Nuorisofoorumin on tarkoitus koota yhteen aktiivisia liiton jäseniä eri alueilta, ammattialoilta ja taustoilta, joten avointen hakemusten perusteella täydennetään alueilta tulleita nimityksiä.

Kuka tahansa liiton alle 30-vuotias jäsen voi hakea Nuorisofoorumiin riippumatta omasta alasta, paikkakunnasta, sukupuolesta, koulutuspaikasta tai iästä. Riittää, että on JHL:n jäsen ja kiinnostunut toiminnasta!

Jos kiinnostuit, niin laitahan sähköpostilla viestiä osoitteeseen susanna.haapalainen@jhl.fi ja kerro ainakin seuraavat asiat:

  • ikäsi ja ammattisi/opiskelualasi, asuinpaikkakuntasi
  • oma taustasi JHL:ssa tai muualla ay-liikkeessä
  • mikä kiinnostaa nufossa, onko jotain erityisiä ennakko-odotuksia tai mielenkiinnon kohteita?

Toimita vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen susanna.haapalainen@jhl.fi 19.11.2017 mennessä. Viestiin otsikoksi ”Nuorisofoorumi”.

Uuden nuorisofoorumin kokoonpano julkistetaan liiton tiedotuskanavissa vuodenvaihteessa 2017–2018.