Nuorisofoorumi

JHL:n Nuorisofoorumi on nuorten oma valtakunnallinen vaikuttamisväylä JHL:ssa. Sen jäsenet on koottu liiton alle 30-vuotiaista, eri ammatteja edustavista jäsenistä mahdollisimman kattavasti koko maasta.

Nuorisofoorumi pohtii ja kehittää liiton nuorisotoiminnan järjestämistä sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Huomion kohteena ovat erityisesti nuorten jäsenten mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa aktiivisesti yhdistyksissä ja alueilla. Nuorisofoorumi ottaa kantaa muun muassa valtakunnallisten tapahtumien sisältöihin, alueiden nuorisojaostojen toimintaan, yhdistysten nuorisotoimintaan ja nuorisoasioista viestimiseen. Myös nuorten jäsenten kannalta merkittävät edunvalvonnalliset kysymykset ovat Nuorisofoorumin asialistalla ja sen jäsenet ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa liiton linjauksiin.

Nuorisofoorumi 2018–2019

Nuorisofoorumi on nuorten oma valtakunnallinen vaikuttamisväylä JHL:ssa. Sen jäsenet on koottu liiton alle 30-vuotiaista, eri ammatteja edustavista jäsenistä mahdollisimman kattavasti koko maasta.

Nuorisofoorumin, eli tuttavallisesti nufon, tehtävänä on muun muassa

  • toimia nuorten äänitorvena liitossa
  • suunnitella tapahtumia ja toimintaa nuorille jäsenille
  • toimia verkostona eri alueiden nuorten jäsenten välillä
  • ottaa kantaa nuoria koskeviin työmarkkina-asioihin ja pitää huolta, että nuorten kannat ovat selviä myös liiton päättäjille
  • näkyä ja kuulua somessa ja muissa keskustelukanavissa.

Uusi JHL:n nuorisofoorumin kokoonpano kaudelle 2018-2019

Heikki Hakolehto, Etelä-Suomi
Jenni Leppänen, Pohjanmaa
Suvi-Tuuli Huopola, Etelä-Suomi
Jenni Vuorijärvi, Varsinais-Suomi
Lotta Kuismanen, Lappi
Johanna Perkiö, Sisä-Suomi
Annika Viantie, Kaakkois-Suomi
Maria Rouvali, Pääkaupunkiseutu
Mira Kauttio, Oulu
Henri Juva, Varsinais-Suomi
Päivi Lustig, Varsinais-Suomi
Abdullahi Ali Muhammed, Pääkaupunkiseutu
Emilia Juvanoja, Pääkaupunkiseutu
Sanni Rautiainen, Pääkaupunkiseutu
Yasmin Puputti, Pääkaupunkiseutu
Minna Merenheimo, Kaakkois-Suomi
Eetu Torkkeli, Itä-Suomi
Riikka Riikonen, Kaakkois-Suomi
Tanja Määttä, Oulu
Hanna Saarela, Pohjanmaa

Nuorisofoorumiin nimitettiin 20 henkilöä siten, että jokaisen alueen nuorisojaosto voi nimittää yhden edustajan ja loput edustajat valitaan avointen hakemusten perusteella.