Koulutiedottaja

Koulutiedottaja perehdyttää opiskelijat työelämään ja työmarkkinoihin.

Koulutiedottajan vetämät tunnit ovat tärkeä tietokanava opiskelijoille. Samalla koulutiedottaja antaa myös ensivaikutelman liitosta. Koulutiedottajaan henkilöityy ensikosketus ja vaikutelma liitosta.

Usein koulutiedottaja on oman ammattikuntansa edustaja, joka tarkastelee asioita oman työnsä kannalta. Näin opiskelijat saavat kosketuspintaa ja uusia näkökantoja työelämästä. Opiskelijoita kiinnostaa oman alansa työntekijöiden arki, palkkaus ja elämä työpaikalla.

Koulutiedottaminen ja sitä kautta tehty jäsenhankinta on laaja ja monipuolinen kokonaisuus, joka hyvin toteutettuna ja resurssoituna tuottaa sekä uusia jäseniä että tekee JHL:ää tunnetuksi.

Koulutiedottaja on liitolle tärkeä toimija

Hän on yhteyshenkilönä

  • liiton
  • aluetoimiston
  • opiskelijoiden ja
  • oppilaitoksen välillä

osallistumalla työmarkkinatiedotukseen, jäsenhankintaan ja liiton esittelyyn.

Koulutus koulutiedottajaksi

Koulutiedottajille on tarjolla sekä alueellista että valtakunnallista koulutusta. Aluetoimistosi yhteyshenkilö osaa kertoa sinulle alueellisista koulutuksista tarkemmin. Valtakunnallisesta koulutuksesta löydät tietoa koulutuskalenterista (jäsenhankkijoiden ja koulutiedottajien monimuotokurssi).

Jokaisen koulutiedottajan olisi hyvä käydä ainakin jokin koulutiedottajakoulutus.

Koulutiedottajien työ on kaikilla koulutusaloilla samantyyppistä ja usein ongelmat ja ideat ovat yhteisiä.

On tärkeää jakaa kokemuksia ja tietoja koulutiedotuksesta toisten koulutiedottajien kanssa ja vastaavasti kuulla uusia vinkkejä ja ideoita. Tämä onnistuu helposti vuosittaisilla jäsenhankintapäivillä, joilla myös koulutiedottajat tapaavat.

Koulutiedottajalle maksetaan palkkio

JHL:maksaa koulutiedottajalle luentopalkkion tai palkkion aulainfon pidosta tuntipalkkiona. Luentopalkkio on 30 €/tunti ja aulainfo 15 €/tunti.

Matkat kohteeseen ja takaisin maksetaan pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti.

Mahdollinen menetetty työansio korvataan todellisen ansionmenetyksen mukaan työnantajalta saadun palkattomuustodistuksen perusteella.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, soita  järjestötoimitsija Susanna Haapalaiselle puh. 050 3183 599 tai lähetä yhteydenottopyyntö.