Työpaikan edunvalvonta yhdessä kuntoon

Monesti työpaikalla jokin asia mättää, mutta sitä ei vain saada ratkaistua. Ammattiliitto JHL:n ratkaisu on yhdessä tekeminen.

Miksi työpaikan ongelmia ei saada ratkaistua – syitä on monia

  • Joskus ei löydy vastuunkantajia.
  • Joskus asia tuntuu mittasuhteiltaan liian isolta tai vaikealta.
  • Työnantaja ei koe asiaa ongelmaksi.

Ratkaisu voi löytyä yhdessä tekemällä, järjestämällä

Järjestäminen tarkoittaa kaikkia keinoja, joilla työntekijät kootaan

  • liiton piiriin
  • osallistumaan ja toimimaan yhdessä, kollektiivisesti.

Menetelmä perustuu työntekijöiden tarpeiden ja työelämää koskevien toiveiden kuuntelemiselle – näiden odotusten pohjalta rakennetaan joukolla työpaikan JHL:läinen edunvalvontaorganisaatio. Hyvin organisoitu työpaikkatoiminta tuo tullessaan myös uusia jäseniä – ammattiliiton voima ja vaikuttavuus kasvaa!

Toimi näin

Liitolla on järjestämiseen koulutettuja työntekijöitä kaikissa aluetoimistoissa.

Kun haluat tukea työpaikkasi edunvalvonnan tehostamiseen, ota yhteyttä heihin. Voit olla myös suoraan yhteydessä keskustoimiston projektihenkilöstöön, niin mietitään yhdessä etenemistapoja ja strategiaa sinun työpaikallesi.

Yleensä työpaikan järjestäminen etenee pohjakeskustelujen kautta työntekijöiden kanssa käytäviin ”yksykkösiin” eli kahdenkeskisiin järjestämiskeskusteluihin, joissa kartoitetaan työntekijöiden odotuksia.

Samalla haetaan työpaikalle aktiivisia tekijöitä, jotka voisivat ottaa vastuuta verkoston luomisessa ja yhteystietojen keräämisessä. Alkuvaiheessa tehdään myös kevyt edunvalvontakysely työpaikan asioita ja ilmapiiriä koskien.

Seuraava vaihe onkin työntekijöiden yhteistilaisuus, jossa päätetään ratkottavista asioista ja sovitaan jatkosta.

Mitä työpaikan järjestäminen on

Työpaikan järjestäminen on prosessi, joka etenee vaiheittain.  Työpaikan järjestäminen kestää muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen.

Onnistuneen järjestämisen tuloksena on työpaikan pysyvä jaos tai toimikunta, joka vastaa jatkossa edunvalvontakysymysten valmistelusta luottamusmiesten kanssa. Toiminnassa on mukana myös aiempaa laajempi joukko jäseniä. Kun jäsenet määrittelevät yhteisiä tavoitteita, he sitoutuvat niihin. Samalla JHL:ään järjestäytyneiden jäsenten määrä kasvaa, minkä ansiosta liittomme on aiempaa vahvempi sopijaosapuoli työnantajan silmissä.

Ammattiliiton vaikuttavuus nojaa riittävään jäsenmäärään ja aktiiviseen jäsenistöön, joka on valmis toimimaan reilujen työehtojen puolesta. Yhteiskunnallinen tilanne on haastava ja ammattiliittojen tehtävä on entistä tärkeämpi. Jäsenyys ja osallistuminen ay-toimintaan on kannanotto paremman työelämän puolesta.

Liitto kouluttaa järjestämiseen

JHL-opisto tarjoaa koulutusta järjestämiseen. Kursseista toinen on kolmepäiväinen, hyvä johdatus järjestämistyöhön. Pidempi, kahdeksanpäiväinen kurssi antaa hyvät eväät toteuttaa järjestämiskampanjoita työpaikoilla aluetoimiston järjestäjän tukemana. Lisätietoa saat koulutuskalenterista kurssinimellä Järjestäydy – järjestämisosaamista aktiiveille.

Materiaalia työpaikkojen ilmoitustaululle

Järjestämistyön avuksi on tehty myös valmis lomakepohja, jonka voit tulostaa alla olevasta linkistä. Lomakkeessa on paikat luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun, yhdistyksen ja työpaikan yhteyshenkilön tiedoille ja nimikkeille. Kun nämä tiedot ovat näkyvillä esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululla, ammattiliiton toiminta näkyy hiukan paremmin työpaikan arjessa ja ihmiset tietävät, ketkä ovat työpaikan aktiiveja.

Järjestäydy-lomake täytettäväksi (pdf, 1 Mt)