Aktiivinen JHL:läinen

Aktiivisuus ei vaadi tiettyä tehtävää. Toimia voi ihan rivijäsenenäkin.

Aktiivisuus mielletään ammattiliiton toiminnassa usein niin, että jäsen on ns. aktiivi, eli hänellä on jokin toimitsijatehtävä yhdistyksessä tai hän on työpaikallaan luottamusmiehenä tai työsuojeluvaltuutettuna.

Aktiivinen jäsen voi olla aktiivinen ilman mitään erityistä tehtävääkin.

Työpaikan olojen ja tapahtumien seuraaminen ja asioista keskusteleminen työtovereiden tai luottamusmiehen kanssa on aktiivista toimintaa. Luottamusmies voi näin saada työntekijöiltä arvokasta tietoa omaan toimintaansa.

Osallistuminen liiton ja yhdistyksen järjestämiin tempauksiin on osa ay-toimintaa.

Jos et halua sitoutua pitkäksi aikaa johonkin tiettyyn tehtävään, voit osallistua projektiluontoisiin tapahtumiin, joita sekä oma yhdistyksesi että aluetoimistot ja liitto aina välillä järjestävät.

Lisää aiheesta:

Yhdistysten kotisivut
Tapahtumakalenteri