Puhtausala kiinnostavaksi – Puhki-hanke

Esillä Puhke-Hanke, jonka tavoitteena on saada uusia moniosaajia puhdistus- ja ravitsemisalan töihin, alojen vetovoimaisuuden lisääminen työnantajayhteistyön kautta, uraohjauksen kehittäminen työttömille työnhakijoille sekä työnantajayhteistyön uusien mallien pilotointi.