Toimivan työyhteisön edellytykset 3 pv

Kurssin tavoitteena on saada käsitys toimivan työyhteisön edellytyksistä ja siitä, miten eri toimijat voivat omalta osaltaan kehittää työyhteisön toimintaa ja yhteistyötä osana organisaatiota työhyvinvointia ja tuloksellisuutta vahvistaen. 

Kurssi  soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu esihenkilöille ja tiiminvetäjille sekä henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.