Yhteistoiminnan perusteet, lyhyt kurssi, 3 pv

Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla käsitellään myös sitä, mitä asioita yhteistoiminnassa voi ja pitää käsitellä sekä millä tavalla. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä, menettelytavoista ja asiapiiristä. Lisäksi kurssilla käydään läpi eri toimijoiden rooleja ja tehtäviä yhteistoiminnan kentällä.

Kurssi soveltuu erityisesti yksityisen sektorin, mutta myös julkisen sektorin toimijoille ja on tarkoitettu oman koulutussopimuksen mukaisesti yhteistoiminnassa toimiville henkilöstön edustajille.